นายกเทศมนตรีตำบลกะรนลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำจุดหนองหาน

นายกเทศมนตรีตำบลกะรนลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำจุดหนองหาน ยืนยันน้ำสีดำไหลลงทะเลหาดกะรน ไม่ใช่น้ำเสีย แต่เป็นตะกอนก้นคลอง ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนักท่องเที่ยว ยังทำกิจกรรมทางน้ำ และเล่นน้ำบริเวณชายหาดได้ตามปกติ

เรือเอกเจด็จ วิชรศรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลกะรน พร้อมด้วยนายสนั่น รักดำ ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลกะรน นำผู้สื่อข่าวลงพื้นที่จุดหนองหาน ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ กรณีมีการนำเสนอภาพข่าวผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ว่ามีน้ำสีดำไหลลงทะเลหาดกะรน จุดหนองหาน ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

โดยในวันนี้ ได้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำ วัดค่าดีโอ ได้ระดับ 3.38 เป็นน้ำปกติ ซึ่งในส่วนของกรมควบคุมมลพิษหากคุณภาพน้ำวัดได้ค่าดีโอต่ำกว่า 2.0 ระบุได้ว่าเป็นน้ำเสีย จึงเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ได้ว่าน้ำบริเวณดังกล่าว เป็นน้ำปกติไม่ได้มีลักษณะเน่าเสีย

โอกาสนี้เรือเอกเจด็จ วิชรศรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลกะรน กล่าวว่า หลังมีการนำเสนอข่าว เทศบาลตำบลกะรน ไม่ได้นิ่งนอนใจ ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะรน พร้อมด้วยกองช่างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโดยใช้รถแม็คโครขุดลอกคลองบริเวณดังกล่าวพบว่ามีดินตะกอนสีดำ อยู่ในลำราง เป็นจำนวนมาก พร้อมได้มีการตักน้ำขึ้นมาวัดค่าคุณภาพน้ำ

โดยจากการเก็บตัวอย่างน้ำ พบว่าน้ำไม่มีกลิ่นและไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักท่องเที่ยว เลยขอยืนยันว่า น้ำที่ไหลลงทะเลยังคงมีระดับคุณภาพน้ำ ที่ดีและไม่มีผลกระทบที่ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดอาการคันหรือส่งกระทบต่อผิวหนังโดย นักท่องเที่ยว ยังทำกิจกรรมทางน้ำ และเล่นน้ำบริเวณชายหาดได้ตามปกติ และยังไม่ได้รับการร้องเรียนผลกระทบจากนักท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังคง ทำงานในการแก้ปัญหา แต่อยากให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาช่วยสนับสนุนงบประมาณในการแก้ปัญหา อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว

ด้านนายสนั่น รักดำ ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลกะรน กล่าวถึงสาเหตุของดินตะกอนที่ไหลลงสู่ทะเลว่า บ่อบำบัดน้ำเสียของเทศบาลตำบลกะรน มีกำลังบำบัดน้ำเสียวันละ 14,000 คิวต่อวัน โดยช่วงที่เกิดเหตุพบว่า น้ำจากบ่อบำบัดน้ำเสียมีจำนวนมาก ประกอบกับเกิดน้ำทะเลหนุนทำให้ปริมาณน้ำที่มีจำนวนมากดันคันทราย จนพังและมวลน้ำที่มีจำนวนมากได้พัดพาดินตะกอน ไหลลงสู่ทะเล ทำให้เกิด คราบน้ำสีดำดังกล่าว การแก้ปัญหาในเบื้องต้น ได้มอบหมายให้ผู้รับเหมาเข้ามาขุดลอกตะกอนเพื่อขุดดินขึ้นมาจากนั้นได้วางแผนในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบโดยการป้องกันปัญหาตะกอนก่อนปล่อยให้น้ำไหลลงทะเล จะดำเนินการขุดหลุมเพื่อให้ตะกอนดินพักก่อนลงทะเล ทำบ่อตกตะกอนจำนวน 5 จุด ในส่วนของเทศบาลตำบลกะรนได้ดำเนินการวางแผนระยะยาวให้ผู้ประกอบการโรงแรมนำน้ำเสียเข้าสู่ระบบ และอนาคตจะทำแก้มลิงเพิ่มอีก 1 จุดซึ่งหากทำได้ทั้งหมดจะสามารถแก้ปัญหาได้ ในระดับหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เทศบาลตำบลกะรนต้องการคือการบำบัดน้ำเสียอย่างยั่งยืน โดยน้ำเสียได้เข้าสู่ระบบวันละประมาณ 14,000 คิว หลังผ่านการบำบัดแล้วไม่ควรจะระบายลงสู่ทะเลแต่ควรจะใช้ระบบหมุนเวียนกลับมาใช้ได้ใหม่ ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ในปี 2567ได้มีการจัดทำแผนงานโครงการขยายบ่อบำบัดน้ำเสียเพิ่มอัตรากำลังการบำบัดอีก 3,000 คิว ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างในเดือนเมษายน 2567 และจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2568

โดยในวันนี้ได้มีนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่มามอบดอกไม้ให้กำลังใจแก่นายกเทศมนตรีตำบลกะรนและคณะเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในการเร่งแก้ไขปัญหาและช่วยสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวให้กับจังหวัดภูเก็ต

Subscribe