นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นำทีมลงพื้นที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ต

นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นำทีมลงพื้นที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ในการที่จังหวัดภูเก็ต เสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Expo 2028 – Phuket Thailand

นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นำทีมผู้บริหาร ประกอบด้วย นายวรรณรัตน์ พฤกษ์ประทิ่น ประธานสภาเทศบาลนคร นายสุทธิพันธ์ สกุลเทพ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายเชื้อ คงจีน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายเฉลิมพร ปิยณรงค์โรจน์ ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต นางศรีกิจ หยกมณีรัตนากร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นางประนอม ตันสกุล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นางสาวกฤตพร กิตติวงศ์สันติ สมาชิกสภาเทศบาล นายสมยศ ปาทาน รองประธานชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ต บริเวณถนนถลาง ขับเคลื่อนการประชาชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนชาวภูเก็ต ร่วมสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Specialised Expo 2028 Phuket Thailand
พร้อมกันนี้ ได้เชิญชวนให้ประชาชนชาวนครภูเก็ต ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ในการให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินความพร้อมการเป็นเจ้าภาพของจังหวัดภูเก็ต โดยในวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการ BIE จะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อตรวจความพร้อมการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพงาน Expo 2028 – Phuket, Thailand ของจังหวัดภูเก็ต บริเวณพื้นที่ 141 ไร่ ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ในพื้นที่ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง ถือเป็นการแสดงศักยภาพและบทบาทของภูเก็ต ในนามประเทศไทยในฐานะการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028 ให้เป็นที่รู้จักทั้งในระดับประเทศ และระดับโลก ในฐานะเวทีความร่วมมือที่จะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจโลกในยุคหลังโควิด-19

 

Subscribe