นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองโคเงะ ส่งสาส์นถึงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเพื่อแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดภูเก็ต

นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองโคเงะ ส่งสาส์นถึงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเพื่อแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดภูเก็ต

นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผวจ.ภูเก็ต เปิดเผยว่า นายสึโบเนะ ชูสุเกะ นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองโคเงะ ประเทศญี่ปุ่น ส่งสาส์นแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดภูเก็ต ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 โดยมีใจความสำคัญดังนี้ “สืบเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยอันเกิดจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต ส่งผลให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง ณ ขณะนี้ กระผมขอแสดงความห่วงใยต่อประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตตลอดจนครอบครัวของผู้ประสบภัยทุกท่านซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวการณ์ดังกล่าว กระผมได้รับทราบข่าวสารถึงความเสียหายจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จึงขอภาวนาให้ฝนหยุดตกและสามารถฟื้นฟูความเสียหายต่าง ๆ ได้โดยเร็ววัน

พร้อมกันนี้ กระผมตลอดจนคณะเจ้าหน้าที่เมือง โคงะยินดีที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือในด้านต่างๆ แก่ทุกท่านในทุกวิถีทางตามที่จังหวัดภูเก็ตมีความต้องการ แม้จะต้องเผชิญกับสถานการณ์ ที่ยากลำบาก แต่กระผมขอแสคงความห่วงใยด้วยใจจริง ทั้งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภัยพิบัติซึ่งผู้ประสบภัยต้องเผชิญในครั้งนี้ จะสิ้นสุดในเร็ววันเพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์โดยเร็วที่สุด”

Subscribe