นายก อบจ.ภูเก็ต ยืนยันพร้อมเดินหน้าพัฒนาภูเก็ต ปรับภูมิทัศน์–สร้างแลนด์มาร์ค–พัฒนาขนส่งมวลชน

นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวจัดงาน Phuket Town Hall #3 Phuket Steeping Forword ประกาศพร้อม ปรับภูมิทัศน์เมือง – สร้างแลนด์มาร์คใหม่ ยกระดับระบบขนส่งมวลชน

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมแถลงข่าว จัดงาน Phuket Town Hall #3 Phuket Steeping Forword ณ Laguna Beach Phuket ซึ่งสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตจัดขึ้น ณ ชายหาดลากูน่า จ.ภูเก็ต สำหรับการจัดงานแถลงข่าวในครั้งนี้ นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงเรื่องราวของภูเก็ตที่ผ่านมาและแนวทางในการพัฒนาในครึ่งปีแรกของปี 2565 นพ.สงวน คุณาพร แพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวถึงการรับความพร้อม หากโควิดจะเป็นโรคประจำถิ่น นายประชา อัศวธีระ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ภาคใต้ตอนบน กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการ 5G USE CASE PHUKET DATA SANDBOXนายพัฒนชัย สิงหวาระ ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศ ภาคใต้ หรือ (ทีเส็บ ภาคใต้) กล่าวถึงความคืบบหน้าการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ SPECIALIZED EXPO 2028 ของประเทศไทย นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าด้านการตลาดเอเชียและแปซิฟิค การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และนายราวี ชานดรา ร่วมเสวนา “THAILAND TREVEL MART + 2022”

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูก็ต กล่าวว่า จากการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์จังหวัดภูเก็ต ของสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคใต้ (TCEB) องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้วางแผนการดำเนินงานเพื่อรองรับดังนี้ ปรับภูมิทัศน์ในถนนสายหลัก 402 รวมถึงการรักษาความสะอาดตลอดเส้นทางและบริเวณโดยรอบ และการจับมือกับท้องถิ่นต่างๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาเมืองให้สะอาดน่าอยู่ การดำเนินการพ่นฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอดและประเด็นสำคัญคือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเปิดเมืองอย่างเต็มรูปแบบ การสร้าง Landmark แห่งใหม่เพื่อเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวให้จังหวัดภูเก็ต ได้แก่ ระเบียงกระจกบริเวณแหลมพันซี หาดสุรินทร์ และสะพานกระจก บริเวณเขาแดง ใกล้สนามฟุตบอลแหลมพรหมเทพ การแก้ปัญหาระบบขนส่งมวลชน เร่งพัฒนาระบบรถโดยสาร EV เส้นทางสนามบิน-ราไวย์ เพื่อลดการจราจรแออัด สะดวกในการเดินทางมากขึ้น