นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย

นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการ Phuket Sandbox

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ห้องรับรองศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ Mr. Rachmat Budimam เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทยและคณะ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการ Phuket SandboxMr. Rachmat Budimam เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย กล่าวว่า การเดินทางในครั้งนี้เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีและเสริมสร้างการพัฒนาระหว่างกัน โดยพร้อมที่จะเรียนรู้และแลกเปลี่ยนโครงการ Phuket Sandbox ของประเทศไทย ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและเป็นตัวอย่างให้แก่ประเทศอื่นๆ โดยตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ประเทศไทยมีแผนการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยไม่มีการกักตัว ซึ่งถือเป็นนโยบายที่ดีในการฟื้นฟูการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ โดยการเดินทางมาครั้งนี้มีฝ่ายพาณิชย์ของอินโดนีเซียซึ่งพร้อมที่จะเรียนรู้และนำไปสู่การพัฒนาต่อไปทั้งนี้อินโดนีเซียพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมเอเปค ในปี 2565 และพร้อมที่จะสนับสนุนประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้วย ซึ่งประเทศอินโดนีเซียต้องขอขอบคุณจังหวัดภูเก็ตที่ให้ความร่วมมือและดูแลประชาชนชาวอินโดนีเซียที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างดี โดยประชากรชาวอินโดนีเซียที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตรู้สึกมีความสุขที่ได้อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ต พร้อมกันนี้ ประเทศอินโดนีเซียขอขอบคุณจังหวัดภูเก็ตที่ให้การสนับสนุนและดูแลการฉีดวัคซีนให้แก่ประชากรชาวอินโดนีเชีย

​ด้าน นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในนามของจังหวัดภูเก็ตรู้สึกยินดีที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย เดินทางมาเยี่ยม ซึ่งถือเป็นประเทศแรกๆ ที่เดินทางเข้ามาเมื่อประเทศไทยเปิดประเทศ ความสัมพันธ์จังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทยกับอินโดนีเซีย มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเป็นอย่างมาก โดยในพื้นที่ตลาดย่านเมืองเก่าของจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นย่านจำหน่ายเสื้อผ้าก็มีสินค้าและผลิตภัณฑ์ผ้าจากอินโดนีเซียเข้ามาจำหน่ายเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม จังหวัดภูเก็ตพร้อมที่จะดูแลประชากรชาวอินโดนีเซียที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตอย่างดีที่สุด ซึ่งขณะนี้มีประชากรอินโดนีเซียอาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตจำนวน 65 คนขณะที่ นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า เมื่อประมาณ 10 ปีที่ผ่านมาเคยมีโอกาสไปช่วยเหลือคนไทยที่เมือง SABANG (ซาบัง) ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่และรัฐบาลของอินโดนีเซีย