นายอำเภอกะทู้พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติมกรณีการขุดตักดินบนเทือกเขากมลา

นายอำเภอกะทู้พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติมกรณีการขุดตักดินบนเทือกเขากมลาให้ดำเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

จากกรณีที่ทางสื่อมวลชนได้มีการนำเสนอข่าวเรื่องการขุดดินบนเทือกเขากมลาอำเภอ กะทู้ จ.ภูเก็ต ล่าสุดทางเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบเพิ่มเติม หลังจากที่ได้มีการลงพื้นที่แล้วครั้งหนึ่งหลังมีเรื่องปรากฏตามสื่อ และมีการนำเอกสารสิทธิ์ในที่ดินมากล่าวอ้าง โดยในวันนี้ได้มีการรังวัดที่ดินเพื่อหาพิกัดที่ชัดเจนว่าที่ดินดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นรอยต่อระหว่างอำเภอกะทู้ และอำเภอเมืองในส่วนของตำบลเกาะแก้ว ในเบื้องต้นทั้ง 2 พื้นที่จะได้ทำการตรวจสอบแนวเขตให้เรียบร้อยภายใน 7 วัน ส่วนเรื่องการขุดตักดินไม่มีการขออนุญาตจากทั้ง 2 ท้องถิ่นแต่อย่างใดซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการตามกฏหมาย เบื้องต้นให้ทางสำนักงานที่ดินจังหวัดตรวจสอบแนวเขตที่ดินและเอกสารสิทธิ์นส3ทั้ง3แปลงว่าอยู่ในพื้นที่เอกสานสิทธิ์และอยู่ในเขตป่าไม้เทือกเขากมลาหรือไม่ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7วันและให้ทางท้องถิ่นแจ้งผู้ประกอบการหยุดขุดดินตักดินไว้เป็นการชั่วคราว

นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอกะทู้ กล่าวว่า วันนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้มีการลงพื้นที่ เบื้องต้นพบว่าบริเวณดังกล่าวอยู่ในเขตเทือกเขากมลา มีพื้นที่กว่า 2 หมื่นไร่ โดยให้ทางสำนักงานที่ดินจังหวัดตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าบริเวณดังกล่าวมีเอกสารสิทธ์ นส.3 จำนวน 3 แปลงรวมประมาณ 40 ไร่เศษ แต่พื้นที่ที่เกิดเหตุพบว่ามีการขุดดิน ถมดินมีประมาณ 4 ไร่ ในการตรวจสอบเบื้องต้นทางส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ไปดูตามอำนาจหน้าที่ของตนเอง โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ไปดูประกาศของกระทรวงฯ ว่ามีการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ในเบื้องต้นตรวจสอบแล้วพบว่ายังไม่ได้ขอจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม แต่ในรายละเอียดจะได้มีการตรวจสอบให้ชัดเจนอีกครั้งว่ากรณีนี้เข้าข่ายต้องขอหรือไม่อย่างไร ส่วนในเรื่องของการขุดดินถมดิน ตอนนี้แนวเขตที่เกิดเหตุเป็นรอยต่อระหว่างเทศบาลเมืองกะทู้กับ อบต.เกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต ตามคำบรรยายแนวเขตของกระทรวงมหาดไทยยังไม่ชัดเจน

เบื้องต้นเทศบาลกะทู้ยืนยันว่าอยู่นอกเขต แต่ทาง อบต.เกาะแก้ว ยังไม่ยืนยันแต่ทางทั้ง 2 แห่งจะได้มีการไปตรวจสอบอีกครั้งว่าอยู่ในเขตพื้นที่ใดเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ทางกฏหมายในเรื่องของขุดดินถมดิน ซึ่งจะรายงานให้ทางจังหวัดทราบภายใน 7 วันในส่วนของป่าไม้ก็จะดำเนินการตรวจสอบว่าอยู่ในเขตหรือนอกเขต นส.3 ที่อ้างสิทธิครอบครองถ้าอยู่นอกเขตฯ ทางป่าไม้ก็จะไปดำเนินคดีตามอำนาจหน้าที่ของทั้งนี้