นายอำเภอกะทู้ ชวนให้กำลังใจนักกีฬา ประเภทต่างๆ ในการแข่งขันกีฬา Wood Ball Thailand Champion

นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่สนใจ และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทุกท่านร่วมชมและร่วมเชียร์ ให้กำลังใจนักกีฬาประเภทต่างๆ ในการแข่งขันกีฬา Wood Ball Thailand Champion ปี พ.ศ.2565

ด้วยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว 3 อำเภอทั่วทั้งเกาะภูเก็ต ประเดิม อำเภอกะทู้ เป็นพื้นที่แรก กำหนดจัดให้มีการแข่งขันกีฬา จำนวน 3 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย

1.กิจกรรรม “Wood Ball Thailand Champion” รุ่นประชาชนทั่วไป บุคคลชาย/หญิง รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ประเภททีมชายและทีมหญิง กำหนดจัดการแข่งขันวันที่ 22-24 เมษายน 2565 เวลา 08.00-17.00 น. ณ สนามฟุตบอลหน้าที่ว่าการอำเภอกะทู้ และสนามฟุตบอลหน้าหาดป่าตอง

2. กิจกรรม Phuket Soccer Beach จัดระหว่างวันที่ 29 เมษายน-1 พฤษภาคม 2565 ณ ชายหาดป่าตอง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

3. กิจกรรม Soccer Futsal จัดระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2565 ณ ลานปูนเอนกประสงค์ชายหาดป่าตอง บริเวณหน้าซอยบางลา ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

เพื่อสร้างรายได้ กระตุ้นการท่องเที่ยวภายในจังหวัดและพื้นที่ป่าตอง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่เมืองป่าตอง และเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดในเขตทะเลฝั่งอันดามันให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเล และทางบกระดับโลกต่อไป