“นาย” ณภัทร แบรนด์แอมบาสเดอร์ น้ำดื่มคริสตัล ร่วม รณรงค์ชวนคนไทยส่งพลังโหวตสนับสนุนเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand

“นาย” ณภัทร แบรนด์แอมบาสเดอร์ น้ำดื่มคริสตัล ร่วม รณรงค์ชวนคนไทยส่งพลังโหวตสนับสนุนเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand

ที่ พิพิธภัณฑ์เพอรานากัน ภูเก็ต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันแถลงข่าว การรณรงค์ให้คนไทยทั้งประเทศ ส่งพลังโหวตสนับสนุนเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand โดยมีนาย ณรงค์ วุ้นซิ้ว ผู้ว่าราขการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ ทีเส็บ นายโฆษิต สุขสิงห์รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (ประเทศไทย) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) นาย-ณภัทร เสียงสุมบุญ แบรนด์แอมบาสเดอร์น น้ำดื่มคริสตัล

นายณรงค์วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ตามที่ประเทศไทย ได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพ จัดงานเอ็กซ์โปวาระพิเศษ ภายใต้ชื่อ “เอ็กซ์โป 2028 ภูเก็ต ไทยแลนด์(Expo 2028 Phuket Thailand) ที่ ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งหากได้รับสิทธิการจัดงานจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศจากนักเดินทางทั้งไทยและต่างประเทศกว่า 4.92 ล้านคน มีเงินสะพัดราว 5 หมื่นล้านบาท ภายใน 3 เดือน ในระหว่างการจัดงาน รวมทั้งส่งเสริม ภาพลักษณ์ในการเป็นศูนย์กลาง การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก โอกาสในการพัฒนานวัตกรรมแห่งอนาคต ร่วมกับประเทศชั้นน า และหลังการจัดงานพื้นที่และสิ่งปลูกสร้างจะพัฒนาเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์และ สาธารณสุขระดับนานาชาติครบวงจร รวมทั้งศูนย์ประชุมนานาชาติระดับ 5,000 ที่นั่ง ซึ่งขณะนี้ตนมั่นใจว่าภูเก็ตจะได้รับคัดเลือก โดยรอบแรกจะจัดขึ้นเร็วๆนี้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในประเทศไทยในการแสดงความเป็นหนึ่งเดียวให้นานาประเทศได้เห็นถึงความมั่นใจของเรา

ขณะดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ ทีเส็บ “ขอขอบคุณ ภาคเอกชนโดยเฉพาะน้ำดื่มคริสตัล ที่เป็นอีกหนึ่งพลังจัดกิจกรรม “ภูเก็ตพร้อม คนไทยพร้อม ร่วมโหวตให้ ภูเก็ตเป็นเจ้าภาพ Expo 2028” ซึ่งถือเป็นโค้งสุดท้ายที่พวกเราคนไทยจะได้รวมกันแสดงพลังเพื่อสร้างโอกาส และความมั่นใจให้ประเทศไทยได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand ภายใต้ แนวคิด Future of Life: Living in Harmony, Sharing Prosperity หรือ ชีวิตแห่งอนาคต: แบ่งปันความรุ่งเรือง อยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว จากคณะกรรมการ องค์การนิทรรศการนานาชาติ หรือ BIE (Bureau International des Expositions) 171 ประเทศ

โดยจะประกาศผลในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งหากภูเก็ตได้รับเลือกคาด ว่าระหว่างจัดงาน 3 เดือน จะมีผู้คนเดินทางเข้ามาร่วมงานเกือบ 5 ล้านคน และสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ ราว 4-5 หมื่นล้านบาท โดยในช่วงนี้ ทีเส็บ กระทรวงการต่างประเทศ จังหวัดภูเก็ต และภาคเอกชนชั้นนำของ ประเทศ ได้ร่วมกันดำเนินการหาเสียงพร้อมขอรับการสนับสนุนกับประเทศพันธมิตรในกลุ่มสมาชิกทั้งหมด ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดสัมมนา Symposia ณ กรุงปารีส การเดินสายบรรยายสรุปให้แก่คณะทูต ต่างประเทศในประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับคะแนนเสียงจากประเทศสมาชิก BIE มากที่สุด เพื่อให้เราได้รับชัยชนะในการเสนอตัวครั้งนี้”

ขณะที่นายโฆษิต สุขสิงห์รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (ประเทศไทย) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โดยน้ำดื่ม คริสตัล ดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของไทยเบฟในการแบ่งปันและสร้างคุณค่าแก่สังคม เราภูมิใจ ที่ได้ร่วมเป็นหนึ่งในการสนับสนุนร่วมผลักดันแคมเปญระดับชาติในครั้งนี้ ด้วยการเปลี่ยนฉลากน นำดื่มคริสตัล ที่มีจำหน่ายครอบคลุมและเข้าถึงผู้บริโภคทั่วประเทศ ทั้งร้านค้า ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า แหล่งท่องเที่ยว ชุมชน ฯลฯ ให้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้คนไทยได้ร่วมแสดงพลังโหวตได้ทุกที่ทุกเวลา

ซึ่งนับเป็นการ ร่วมสนับสนุนงานระดับโลกอีกครั้งของน้ำดื่มคริสตัล ต่อจากการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปค 2565 ที่ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพในช่วงปลายปี2565 ที่ผ่านมา” “ในฐานะน้ำดื่มคุณภาพยอดนิยมที่เข้าถึงคนไทยทั่วประเทศ คริสตัล ได้ออกแบบและเปลี่ยนฉลากน น้ำดื่ม คริสตัล ที่จัดจำหน่ายในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน ให้เป็นฉลากอิดิชั่น “Expo 2028 Phuket Thailand” เพื่อเชิญชวนให้คนไทยเห็นความสำคัญของงานฯ และ รวมพลังโหวต โดยนำไฮไลต์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นไอคอนิคของจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งเมนูอาหารซึ่งเป็นซอฟท์พาวเวอร์ ดึงดูดนักท่องเที่ยว มาเป็น องค์ประกอบในออกแบบ

และยังเดินหน้าสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนงานฯ ด้วยการจัดท าสื่อ ออนไลน์และสื่อโฆษณานอกบ้าน รวมทั้งบนรถสองแถว ในสนามบิน และแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ภายในจังหวัด ภูเก็ต กรุงเทพฯ และทั่วประเทศ ซึ่งคาดว่าจะเข้าถึงผู้บริโภคคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างประเทศให้ร่วมโหวต ได้มากกว่า 120 ล้านคนตลอดช่วงพฤษภาคมและมิถุนายนนี้” นายโฆษิต กล่าวทิ้งท้าย ด้าน

นาย-ณภัทร เสียงสุมบุญ แบรนด์แอมบาสเดอร์น น้ำดื่มคริสตัล กล่าวว่า “รู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมท าเพื่อประเทศไทยกับน น้ำดื่มคริสตัล ในการเชิญชวนคนไทยร่วมในแคมเปญ ระดับประเทศในครั้งนี้ นายชอบเที่ยวภูเก็ต ทะเลสวย ประทับใจวัฒนธรรมประเพณีที่โดดเด่นสะท้อนความเป็น ภูเก็ต ผ่าน 3อ. อาหาร อาคาร อาภรณ์ซึ่งอาหารก็มีหลากหลาย รสชาติดีอร่อยสุด ๆเป็นส่วนผสมของอาหาร ไทย อาหารจีนฮกเกี้ยน และชาวเล มอแกน ซึ่งภูเก็ตได้รับประกาศจาก UNESCO ให้เป็นหนึ่งในเมือง สร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร (Creative City of Gastronomy) และความผสมผสานด้านวัฒนธรรมที่ หลากหลายยังสะท้อนผ่านอาคารสถาปัตยกรรมชิโน-ยูโรเปียนที่สวยงาม และอาภรณ์เสื้อผ้าบาบ๋าย่าหยา ที่ เป็นเอกลักษณ์พี่น้องชาวภูเก็ตก็เป็นมิตรและใจดีด้วย

“นาย” ว่านี่เป็นโอกาสที่ดีที่พวกเราคนไทยจะได้แสดงพลัง ร่วมกัน ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนก็ร่วมกิจกรรมได้ครับ เพราะสามารถโหวตผ่านฉลากคริสตัลอิดิชั่นพิเศษ “Expo 2028 PhuketThailand” หันไปทางไหนทานข้าว เดินห้าง เที่ยวทะเล ก็เห็นขวดน น้ำดื่มคริสตัลที่พร้อมให้ดื่มเติม ความสดชื่นระหว่างการท่องเที่ยวเต็มไปหมด ช่วยคอยเตือนให้ช่วยกันโหวต มาร่วมกันแสดงพลังคนไทย ด้วยกัน”

อย่างไรก็ตามหลังจากแถลงข่าวเสร็จ ผู้เข้าร่วมแถลงข่างที่งหมด ได้ลงพื้นที่ถนนถลาง ซึ่งจัดให้มีถนนคนเดินตลาดใหญ่ เพื่อร่วมกันประชาสัมพันธ์ การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand

Subscribe