นิทรรศการโชว์ภาพนำเงินรายได้ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส

น้องอาร์มานี่ จิตรกรศิลปินชาวภูเก็ต ร่วมกับศิลปินมีชื่อเสียงจากทั่วประเทศ กว่า 50 ชีวิต นำผลงานศิลปะกว่า 80 ชิ้น มาจัดนิทรรศการและจำหน่าย เพื่อนำเงินรายได้ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ณ ศูนย์การค้า Central Foresta Phuket ระหว่างวันที่ 18 – 30 พฤศจิกายน 2565

เด็กชายวชิรวิทย์ สามารถ หรือน้องอาร์มานี่ จิตรกรศิลปินชาวภูเก็ต ที่ได้นำผลงาน “ราชินีแห่งทะเลลึก” หนึ่งในผลงานชิ้นเอก มาจัดแสดงในงานสร้างศิลป์ถิ่นอันดามัน ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์การค้า Central Foresta Phuket เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจงานศิลปะมากขึ้น และรองรับการขอให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองศิลปะ และแสดงความพร้อมในการเสนอตัวจัดมหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale Phuket หรือ ภูเก็ตเบียนนาเล่ และเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต

นอกจากนี้ ยังมีผลงานของศิลปินที่มีชื่อเสียงกว่า 50 ชีวิตจากทั่วประเทศมาจัดแสดงและจำหน่ายในงานนิทรรศการ ผู้หญิงกับอันดามัน และ สร้างศิลป์ถิ่นอันดามัน กว่า 80 ชิ้นงาน มาจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจได้ชม โดยเงินรายได้จากการจำหน่ายจะนำไปช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในจังหวัดน่าน เชียงราย และขอนแก่น

ทั้งนี้ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้เป็นประธานเปิดงาน โดยมี นักท่องเที่ยว ประชาชน รวมถึงเยาวชนให้ความสนใจเข้าชมผลงานเป็นจำนวนมาก
สำหรับงานดังกล่าว นอกจากจะนำรายได้ไปช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสแล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิลปินในจังหวัดภูเก็ต และศิลปินจากต่างจังหวัดด้วยกัน และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้พบปะ แลกเปลี่ยน พูดคุย ให้คำแนะนำเรื่องงานศิลปะระหว่างศิลปิน และน้อง ๆ นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม

อย่างไรก็ตาม ขอเชิญชวน ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ ระหว่างวันที่ 18 – 30 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การค้า Central Foresta Phuket และเข้าร่วมกิจกรรม Work Shop ทางด้านศิลปะกับศิลปินที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศได้ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน นี้ ณ Palm Square Kata Beach และจะนำผลงานไปร่วมจัดนิทรรศการสร้างศิลป์ถิ่นอันดามัน ครั้งที่ 1 ณ Palm Square Kata Beach ด้วย

Subscribe