น้องเต่า เกาะเมียง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน พังงา ฟักตัวแล้ว

เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ สล.1 (เกาะเมียง) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา เต่าตนุได้ขึ้นวางไข่ ณ เกาะเมียง (เกาะสี่) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 จำนวนทั้งหมด 60 ฟอง โดยระยะเวลาในการฟักไข่จำนวน 61 วันโดยประมาณ

จากนั้น เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการปล่อยลูกเต่าตนุ จำนวน 20 ตัว ลงสู่ทะเล ทั้งนี้บริเวณที่พบรังไข่เต่าเป็นบริเวณที่มีน้ำขึ้นถึง เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยพิทักษ์ฯ ที่ สล. 1 (เกาะเมียง) ได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายไข่เต่าทั้งหมดไปไว้ในที่ปลอดภัยต่อการฟักตัว