บรรยากาศการรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ทั้ง 3 เขตเลือกตั้งของจังหวัดภูเก็ต

บรรยากาศการรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ทั้ง 3 เขตเลือกตั้งของจังหวัดภูเก็ต วันแรกเป็นไปอย่างคึกคักหลายพรรคส่งผู้สมัครครบทุกเขต

บรรยากาศการรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ทั้ง 3 เขตเลือกตั้งของจังหวัดภูเก็ต ที่บริเวณห้องประชุมชั้น 1 หอประชุมจังหวัดภูเก็ต ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต โดยวันนี้เป็นวันแรก ตามที่ กกต. กำหนดวันรับสมัคร ในระหว่างวันที่ 3-7 เมษายน 2566 โดยบรรยากาศทั่วไปเป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้สมัครจากพรรคต่างๆที่มีการประกาศตัวก่อนหน้านี้ เดินทางมาถึงสถานที่รับสมัครก่อนเวลา 08.30 น. ถือว่ามาก่อนเวลาเปิดรับสมัคร ทำให้มีเวลาในการตรวจเอกสารหลักฐานเพื่อความเรียบร้อยและครบถ้วน ซึ่งเมื่อผู้สมัครมาพร้อมกันจะดำเนินการจับสลากลำดับการจับหมายเลขประจำตัว ซึ่งทั้ง 3 เขต ผู้สมัครตกลงที่จะจับสลาก โดยเขตเลือกตั้งที่ 1 มีผู้สมัครมาพร้อมกัน 8 คน จาก 8 พรรคการเมือง เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 8 พรรคการเมือง และเขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 9 คน จาก 9 พรรคการเมืองที่มาสมัครในช่วงเช้าวันนี้

ทั้งนี้ ก่อนเวลา 08.30 น. นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยเชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะดำเนินการด้วยความเรียบร้อย เนื่องจาก กกต.มีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าอย่างต่อเนื่อง และภูเก็ตเองเป็นพื้นที่ที่การเมืองไม่ร้อนแรง จึงไม่มีความกังวลใจแต่อย่างใด

ขณะที่ บรรยากาศของผู้มาสนับสนุนถือว่าคึกคักอย่างมากเนื่องจากมีผู้สมัครทั้งจากพรรคใหญ่ พรรคเล็ก รวมทั้งพรรคการเมืองใหม่ ที่มีผู้สนับสนุนเดินทางมาร่วมให้กำลังเป็นจำนวนมาก โดยถือว่าคึกคักกว่า ปี 2562 เป็นอย่างมาก

ทั้งนี้บรรยากาศการรับสมัครในช่วงเช้าวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Subscribe