บรรยากาศการเปิดเทอมวันแรกของภูเก็ตคึกคัก โรงเรียนยังคงทำตามมาตรการของ สสจ.

บรรยากาศการเปิดเทอมวันแรกของภูเก็ตคึกคัก โรงเรียนยังคงทำตามมาตรการของ สสจ. ด้านศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตเผยโรงเรียนทุกสังกัด ในจังหวัดภูเก็ตมีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 แบบ on-site 100% สอดรับนโยบายรัฐบาล

เป็นวันแรกของการเปิดเรียนแบบออนไซด์หลังจากมีการปิดเรียนไปเป็นเวลานานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลให้บริเวณหน้าโรงเรียนแต่ละแห่งคึกคัก ด้วยมีผู้ปกครองนำนักเรียนมาส่งกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งทุกคนต่างให้ความร่วมมือในการสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน ในขณะที่เด็กเล็ก ๆ ระดับชั้นอนุบาล ซึ่งมาเรียนเป็นครั้งแรกยังคงมีการร้องไห้กระจองอแง แต่บางคนก็หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส เพราะก่อนหน้านี้มีการมาเข้าเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมล่วงหน้าก่อนแล้ว โดยจะมีคุณครูมาคอยรอรับและอำนวยความสะดวก ซึ่งก่อนจะเข้าไปในอาคารเรียนจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิ และเน้นย้ำมาตรการทางด้านสาธารณสุข เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย

อย่างไรก็ตามการเปิดเรียนวันแรก ได้ส่งผลให้การจราจรหน้าโรงเรียนติดขัดเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะโรงเรียนที่ตั้งอยู่ภายในตัวเมืองภูเก็ต เนื่องจากระยะทางของแต่ละโรงเรียนจะตั้งไม่ห่างกันนัก แม้ว่าทางตำรวจจราจรและทางโรงเรียนจะมีการมาอำนวยความสะดวกของรถที่มาส่งบุตรหลายแล้วก็ตาม แต่เนื่องจากเป็นวันแรก และส่วนใหญ่จะใช้รถยนต์ เพื่อผู้ปกครองจะได้เดินทางไปทำงานต่อ

นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่า โรงเรียนทุกสังกัด ในจังหวัดภูเก็ตมีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 แบบ on-site 100% สอดรับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ว่า การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด คือการเรียนในระบบห้องเรียน โดยที่ผ่านมา จังหวัดได้มีการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งให้มีความพร้อมทั้งอาคารสถานที่ ความปลอดภัยของนักเรียนให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัย 6-6-7 เพื่อลดความเสี่ยงโควิดในสถานศึกษารวมถึงสถานศึกษาต้องมีความพร้อมตาม Thai Stop Covid Plus เพื่อที่จะสร้างความมั่นให้แก่ผู้ปกครองได้วางใจตลอดระยะเวลาที่บุตรหลานอยู่ในสถานศึกษา