บรรยากาศงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี 2564 ค่อนข้างเงียบเหงา

บรรยากาศงานประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี 2564 ของจังหวัดภูเก็ต บรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงา โดยเฉพาะหน้าศาลเจ้าต่างๆ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้แต่ละศาลเจ้าไม่อนุญาตให้มีการตั้งร้านค้าหรือแผงลอยขายอาหารเจหรือสินค้า ซึ่งต่างจากทุกปีที่ผ่านมาที่จะมีการตั้งร้านค้าตลอดสองข้างทางถนนบริเวณหน้าศาลเจ้าและพื้นที่ใกล้เคียง โดยคงมีเพียงร้านขายอาหารเจตามปกติ และหน้าอาคารบ้านเรือนต่างๆ ที่เปิดพื้นที่ให้เช่าเพื่อขายสินค้า แต่จำนวนไม่มากเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่ผ่านมาๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19ส่วนของบรรยากาศการท่องเที่ยวนั้นก็ยังเงียบเหงา จำนวนนักท่องเที่ยวที่จะมาร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักยังคงน้อยอยู่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ทั้งในและต่างประเทศ  โดยเฉพาะในประเทศเองซึ่งขณะนี้หลายพื้นที่ก็ประสบกับสถานการณ์น้ำท่วม รวมไปถึงมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าพื้นที่ซึ่งยังคงต้องฉีดวัคซีนครบโดสและแสดงใบตรวจหาเชื้อโควิด-19 จึงทำให้ยอดการจองที่พักยังไม่มากนัก ทั้งนี้ก็ต้องรอดูอีกครั้งในช่วง 3 วันสุดท้ายของประเพณี เพราะในช่วงดังกล่าวหากเป็นสถานการณ์ปกติจะนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทั้งในส่วนของคนไทยและต่างชาติ