บรรยากาศด่านตรวจท่าฉัตรไชย จังหวัดภูเก็ต

บรรยากาศด่านตรวจท่าฉัตรไชย จังหวัดภูเก็ต ปริมาณรถหนาแน่นทั้งขาเข้าและขาออก ในวันสุดท้ายของวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 เจ้าหน้าที่พร้อมอำนวยความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมงที่ บริเวณด่านตรวจท่าฉัตรไชย จังหวัดภูเก็ต ภาพรวมการสัญจรในช่วงวันหยุดสุดท้ายของเทศกาลปีใหม่ 2565 มีปริมาณรถหนาแน่น โดยเฉพาะขาข้าจังหวัดภูเก็ต แต่ทางด่านตรวจได้เปิดให้บริการช่องทางเดินรถไว้อำนวยความสะดวกและระบายรถทั้งหมด 5 ช่องทาง เพิ่มจากช่วงปกติจากเดิมมี 3 ช่องทาง เพื่อไม่ให้เสียเวลา โดยปริมาณรถขาเข้าเริ่มหนาแน่นมาตั้งแต่ช่วงเที่ยง และยังมีการคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตอย่างเข้มงวด ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตรวจเอกสารการฉีดวัคซีน หากพบไม่ครบโดส ต้องมีผลการตรวจหาเชื้อเป็นลบมาแสดง และหากยังไม่ได้ตรวจต้องวนรถกลับออก ซึ่งก่อนถึงด่านตรวจจะมีจุดให้บริการ และในแต่ละวันมีผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์และไม่สามารถเข้าจังหวัดภูเก็ตได้ประมาณ 300-400 คนต่อวันทั้งนี้ ในส่วนขาออกจังหวัดปริมาณรถเริ่มหนาแน่นตั้งแต่ช่วงบ่าย โดยเจ้าหน้าที่ยังคงเข้มในการตรวจตรานักท่องเที่ยวกลุ่มภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ที่จะเดินทางออกนอกจังหวัด โดยจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข เพื่อป้องกันการหลบหนีของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ และที่ด่านตรวจท่าฉัตรไชย ยังคงมีการบูรณาการกำลังร่วมจากหลายฝ่าย ทั้งกำลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหารเรือ ทหารบก เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่จากจัดหางานและแรงงานจังหวัด เพื่อคัดกรองบุคคลต่างด้าว ที่เดินทางเข้าจังหวัดในระยะนี้ด้วยอย่างไรก็ตาม พบว่าส่วนใหญ่รถที่เดินทางเข้า-ออกจังหวัดภูเก็ตเป็นรถยนต์ส่วนบุคคล จึงอยากขอความรวมมือให้ขับรถด้วยความมีน้ำใจ ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และขอให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทาง