บรรยากาศถนนคนเดิน ภูเก็ต หลาดใหญ่

บรรยากาศถนนคนเดิน ภูเก็ต หลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต บริเวณถนนถลางย่านเมืองเก่าภูเก็ต ซึ่งปิดถนนให้มีการนำสินค้ามาวางจำหน่าย และมีกิจกรรมสร้างความบันเทิงเพื่อผ่อนคลาย

ยังคงได้รับความความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมาเดินเที่ยวชม หาซื้ออาหาร เครื่องดื่มและสินค้าที่ระลึกเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะหลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย และการลดเงื่อนไขเดินทางเข้าประทศ พบว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนต่อเนื่อง และมีจำนวนไม่ต่างจากก่อนเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งระยะนี้นักท่องเที่ยวที่มีจำนวนมากเป็นอันดับต้นๆ ได้แก่ อินเดียและอาหรับ รวมถึงประเทศอื่นๆ อีกประปราย ขณะที่ตัวเลขภาพรวมนักท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม- 12 สิงหาคม 2565 มีจำนวน 367,881 คน ซึ่ง 5 อันดับแรก ได้แก่ อินเดีย ออสเตรเลีย สิงคโปร์ อังกฤษ และมาเลเซีย

อย่างไรก็ตามจากการสังเกตกิจกรรมของผู้ที่มาเดินเที่ยวชมหลาดใหญ่ นอกจากการหาซื้ออาหารเครื่องดื่ม และสินค้าที่ระลึกทำมือต่างๆ แล้ว ในส่วนของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเป็นครอบครัว พบว่า เด็กๆ จะให้ความสนใจการลงสีผ้าบาติกรูปต่างๆ เช่น การ์ตูน ดอกไม้สัตว์ทะเล เป็นต้น ซึ่งมีผู้ประกอบการนำมาให้บริการในราคามิตรภาพ เมื่อระบายเสร็จจะได้กลับไปเป็นระลึกด้วย นอกจากนี้ยังมีการตกแต่งเจลแฟนซี เทียนเจลหรรษา, การถักเปียผม เป็นต้น รวมถึงกิจกรรมดนตรีเปิดหมวก ของกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งมาบรรเลงดนตรีเพื่อหารายได้ มีทั้งศิลปินเดี่ยวและกลุ่ม ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้มาเที่ยวชมงานเป็นอย่างมากเช่นกัน

จากการสอบถามผู้ดูแลตลาด ทราบว่า ตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวหลาดใหญ่มีจำนวนเพิ่มขึ้นตามลำดับ จากช่วงที่กลับมาเปิดใหม่ๆ ตัวเลขอยู่ที่หลักพันปลายๆ หรือหลักหมื่นต้นๆ แต่ล่าสุดตัวเลขเมื่อวันที่ 14 สิงหาคมที่ผ่านมาพบว่า ตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นกว่า 20,000 คน เทียบเท่ากับช่วงก่อนเกิดโควิด-19

Subscribe