บรรยากาศภายในท่าอากาศยานภูเก็ตในช่วงวันหยุดยาวสุดสัปดาห์คึกคัก

​บรรยากาศภายในท่าอากาศยานภูเก็ตในช่วงวันหยุดยาวสุดสัปดาห์คึกคัก ทั้งบริเวณอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศและภายในประเทศ ทั้งขาเข้าและออกวันละร่วม 20,000 คน โดยเฉพาะผู้โดยสารระหว่างประเทศ พบว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน หลังจากที่มีผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ทำให้มีการเดินทางเข้ามามากขึ้น นอกจากนี้ยังมีสายการบินต่างๆ ที่ยังคงมีการเปิดเส้นทางบินเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บรรยากาศภายในตัวเมืองภูเก็ต โดยเฉพาะย่านเมืองเก่าภูเก็ตคึกคักตามไปด้วย

นายมนต์ชัย ตะโหนด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต กล่าวว่า ภาพรวมการใช้บริการท่าอากาศยานภูเก็ตในช่วงวันหยุดยาวสุดสัปดาห์ พบว่ามีจำนวนผู้มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น โดยในส่วนผู้โดยสารภายในประเทศทั้งขาเข้าและขาออกมีการเดินทางเข้ามาคับคั่งกว่าวันปกติ โดยเพิ่มขึ้นวันละ 12,000-13,000 คน ในขณะที่ผู้โดยสารระหว่างประเทศก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ทั้งขาเข้าและขาออก เฉลี่ยวันละประมาณ 8,000 คน ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้สายการบินจินแอร์ ได้เปิดเที่ยวบินตรงจากกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้วันละ 1 เที่ยวบิน และสายการบินเอเชียน่าบินจากกรุงโซล สัปดาห์ละ 2 เที่ยวบินเช่นกัน จึงทำให้ระยะนี้มีใช้บริการสนามบินภูเก็ตวันละประมาณ 20,000 คน ซึ่งในส่วนของท่าอากาศยานได้มีการเตรียมความพร้อมและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความประทับใจในทุกด้าน

ขณะที่นางนภสร ค้าขาย หนึ่งในผู้ประกอบการร้านอาหารบริเวณถนนถลาง ย่านเมืองเก่าภูเก็ต กล่าวว่า จากการทำตลาดของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือ ททท. ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มมากขึ้น หลังจากที่เราเผชิญกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 มาเป็นเวลาเกือบ 3 ปี เห็นได้จากความคึกคักบริเวณถนนถลางและย่านเมืองเก่าภูเก็ต ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมาเที่ยวชมความงานของสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือน และหาซื้อสินค้าต่างๆ กันเป็นจำนวนมาก ที่เห็นได้ชัดเจน คือ กลุ่มอินเดียกับตะวันออกกลาง ทำให้การค้าขายมีความคึกคักมากขึ้น โดยเฉพาะตลาดอินเดียซึ่งจะมีการจับจ่ายซื้อสินค้าต่างๆ โดยเฉพาะเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และของที่ระลึก เป็นจำนวนมาก จากเดิมจะมีเฉพาะกลุ่มที่มาเช่าโรงแรมเพื่อจัดงานแต่งงาน แต่ปัจจุบันมีความหลากหลายมากขึ้น ที่เห็นได้ชัดเจน คือ กลุ่มครอบครัว ที่มีจำนวนมากขึ้น และปัจจุบันมีตัวเลขสูงเป็นอันดับ 1 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวภูเก็ต