บรรยากาศวันไหว้ตรุษจีนภูเก็ตอบอุ่น ครอบครัวชาวไทยเชื้อสายจีน

บรรยากาศวันไหว้ตรุษจีนภูเก็ตอบอุ่น ครอบครัวชาวไทยเชื้อสายจีน รวมถึงห้างร้านสถานประกอบกิจการต่างๆ ร่วมประกอบพิธีไหว้เจ้า บรรพบุรุษ

 

วันนี้ ซึ่งเป็นวันไหว้เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนทุกหลังคาเรือน รวมถึงห้างร้านต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต ได้นำของไหว้ซึ่งมีการจัดเตรียมไว้อย่างพิถีพิถัน ทั้งเนื้อสัตว์ ผลไม้ ขนมหวาน กับข้าวคาว กับข้าวเจ สุรา น้ำชา ข้าวสวย กระดาษเงินกระดาษทอง และผลไม้ที่ขาดไม่ได้บนโต๊ะไหว้ คือ ส้มมหามงคลสีทอง สื่อความหมายความสวัสดิมงคล นำมาประกอบพิธีไหว้เจ้าในวันตรุษจีน โดยเริ่มจากการไหว้เจ้าในตอนเช้า จากนั้นในช่วงสายๆ ไม่เกินเที่ยง ประกอบพิธีไหว้บรรพบุรุษเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศล แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว

อย่างเช่นที่บริษัท โอดี้ เอฟเอ็ม จำกัด หนึ่งในสถานประกอบกิจการของตระกูลแซ่เล้า ได้มีการตั้งโต๊ะบริเวณหน้าร้าน เพื่อให้พนักงานได้ร่วมกันประกอบพิธีไหว้เจ้าให้เกิดความเป็นสิริมงคลแต่ตนเอง โดยนายสมบัติ แซ่เล้า กรรมการผู้จัดการบริษัทโอดี้ เอฟเอ็ม จำกัด พร้อมด้วยพนักงาน และบุตรหลานของพนักงานกว่า 100 คน ร่วมกันประกอบพิธีไหว้เจ้า และได้มีการแสดงเชิดสิงโตจากคณะลูกเจ้าพ่อจอมทอง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัวและเพื่อให้กิจการเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไปอย่างอย่างมั่งคั่ง มั่นคง

Subscribe