บรรยากาศ ที่ ด่านท่าฉัตรไชย จังหวัดภูเก็ต

บรรยากาศ ที่ ด่านท่าฉัตรไชย มีประชาชนเดินทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ตเพิ่มขึ้นแต่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดบรรยากาศที่ด่านตรวจท่าฉัตรไชย ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต หลังมีมาตรการผ่อนคลายให้ผู้ที่จะเดินทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ตในทุกเส้นทางโดยคำสั่งฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม ที่ผ่านมา ซึ่งตั้งแต่จังหวัดมีคำสั่งผ่อนคลายก็มีประชาชนเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้น ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการสอบผู้ที่จะเดินทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ตทุกคน โดยผู้ที่จะเดินทางเข้ามาต้องมีวัคซีนครบโดสหรือผู้ป่วยที่หายป่วยจากโควิด-19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน เป็นต้นทั้งนี้จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจท่าฉัตรไชยพบว่าตั้งแต่คำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 6245/2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคมเป็นต้นมา ทำให้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวมีคุณสมบัติตามคำสั่งดังกล่าวเดินทางเข้ามาจังหวัดภูเก็ตเพิ่มขึ้น และปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับประชาชนในจังหวัดภูเก็ตมีการฉีดวัคซีนแล้วเป็นส่วนใหญ่ โดยข้อมูลวันนี้ (19 ต.ค. 64) มีผู้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 แล้วจำนวน 447,830 คน คิดเป็น 81.78% ผู้ที่ฉีดเข็มที่ 2 แล้วจำนวน 420,367 คน คิดเป็น 76.77 % และผู้ที่ฉีดครบเข็มที่ 3 แล้วจำนวน 246,497 คน คิดเป็น 45.02% ส่วนยอดผู้ติดเชื้อเมื่อวานนี้ (18 ต.ค. 64) มีจำนวน 145 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในโครงการ Phuket Sandbox จำนวน 2 ราย รักษาหายกลับบ้านจำนวน 11,709 ราย จากจำนวนผู้ป่วยสะสม 14,045 ราย