บูรณาการตรวจท่าเรือประมง ตามมาตรการควบคุมแรงงานประมงของเรือประมงพาณิชย์

ผู้สื่อข่าวรายงาน ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดภูเก็ต (ศคท.จว.ภก.) ร่วมกับ ศรชล.จว.ภก. บูรณาการเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ประมงจังหวัดภูเก็ต และด่านตรวจประมงภูเก็ต ตรวจท่าเทียบเรือประมง แพปลา และแรงงานประมง ตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 4623/2564 ตามมาตรการควบคุมแรงงานประมงของเรือประมงพาณิชย์ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ตผลการตรวจทุกท่าเทียบเรือ แพปลา มีมาตรการที่เข้มแข็งในการปิดประตูทางเข้า-ออก ทั้งมีเวรยามเฝ้าป้องกัน ตรวจคนเข้า-ออก ไม่พบกลุ่มแรงงานออกจากเรือประมง ท่าเทียบเรือ แพปลา และรวมกลุ่มภายในพื้นที่ท่าเทียบเรือประมง โดยเจ้าหน้าที่ชุดตรวจได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ประจำการของทุกท่าเทียบเรือ ยกระดับการห้ามบุคคลภายนอก และบุคคลที่อยู่ในพื้นที่เข้าออกโดยไม่มีเหตุจำเป็น และได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลในการเฝ้าระวังกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ตั้งจุดสกัดแรงงานในเรือประมงตามพื้นที่ ต่างๆ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Subscribe