บูรณาการหน่วยงานลงพื้นที่ตรวจสารเสพติด ผู้บังคับเรือ คนประจำเรือ

จังหวัดภูเก็ตบูรณาการหน่วยงานลงพื้นที่ตรวจสารเสพติด ผู้บังคับเรือ คนประจำเรือ ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยทางทะเล ที่ท่าเทียบเรือรัษฎา ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว

นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามการตรวจสารเสพติดเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือ ประกอบด้วยนายธงไชย รัตนเดช ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดภูเก็ต น.ส.เจรติย์ วุฒิชาญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้างานยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่ สำนักงานเจ้าท่าส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต กำลังพลฝ่ายปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต ฝ่ายปกครอง อำเภอเมืองภูเก็ต ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดภูเก็ต ศรชล.ภาค 3 และ กอ.รมน.จังหวัด ภ.ก. บูรณาการร่วมกันรักษาความปลอดภัยทางทะเล นำกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามการตรวจสารเสพติด ผู้บังคับเรือ คนประจำเรือ ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยทางทะเล ที่ท่าเทียบเรือรัษฎา ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว

ทั้งนี้ จากการตรวจสารเสพติดผู้บังคับเรือ 18 ราย พบผู้มีสารเสพติด จำนวน 1 ราย จึงได้ประสาน รพ.สต.รัษฎา เพื่อเข้าสู่การบำบัดต่อไป

Subscribe