ปกครอง จ.ภูเก็ต สร้างผลงานจับกุม บุหรี่ไฟฟ้า และบุหรี่ ผิดกฎหมาย

ฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตสร้างผลงานป้องกันเเละปราบปรามการจำหน่ายบุรี่ไฟฟ้า บุหรี่ผิดกฎหมาย และกิจกรรมไม่พึงประสงค์ จับกุมผู้ต้องหาได้ 2 รายพร้อมของกลาง จำนวนมาก

ภายใต้การอำนวยการ นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายจิระเดช บุรารักษ์ ,นายธงไชย รัตนเดช ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย สมาชิก อส.จำนวน 20 นาย ดำเนินการตามข้อสั่งการและนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการป้องกันเเละปราบปรามการจำหน่ายบุรี่ไฟฟ้า บุหรี่ผิดกฎหมาย และกิจกรรมไม่พึงประสงค์ ตามข้อร้องเรียน ร้านแห่งหนึ่ง ใน พื้นที่ตำบล ตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

โดยได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่ามีการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่หนีภาษีจริง จึงขออนุมัติผู้บังคับบัญชาเพื่อดำเนินการขอหมายค้นต่อศาลาจังหวัดภูเก็ต ผลการดำเนินการตรวจค้นตามหมายค้นศาลจังหวัดภูเก็ต ที่ ค.59/2567 ลงวันที่ 31 มกราคม 2567 ดังนี้ ได้ทำการจับกุมผู้ต้องหาชายเจ้าของร้าน 1 ราย เเละพนักงานเเคชเชียหญิงจำนวน 1 ราย พร้อมด้วยของกลาง บุหรี่ไฟฟ้าจำนวน 110 อัน,หัวดูดบุหรี่ไฟฟ้า 72 อัน ,น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าจำนวน 21 ขวด,บุหรี่จำนวน 4,001 ซอง และเงินสดจำนวน 29,842 บาท จึงดำเนินการตามกฎหมายแจ้งข้อกล่าวหา 1.ร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งสินค้าที่เป็นสินค้าที่มิได้เสียภาษี หรือหรือเสียภาษีไม่ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ.2560 มาตรา 203 ,2.ร่วมกันขายหรือมีไว้เพื่อการขายซึ่งสินค้าที่เป็นสินค้าที่มิได้เสียภาษีหรือเสียภาษีไม่ครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติสรรพสามิตพ.ศ.2560 มาตรา 204 3.ร่วมกัน ได้มีการซ่อนเร้น ช่วยจําหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจำนำ หรือรับไว้โดยประการใด ซึ่งของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของอันเนื่องด้วยความผิด ตามมาตรา ๒๔๒ ตามมาตรา 246 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ประกอบข้อ 4 แห่งประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2557 4.ขายสินค้าบารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ น้ำยาสำหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า โดยฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 9/2558 เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้า “บารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ น้ำยาสำหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าห้ามขาย โดยได้นำผู้ต้องหาและของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองภูเก็ตเพื่อดำเนินคดีต่อไป

 

Subscribe