ปกครอง-ตร. บูรณาการร่วมกันตรวจหาสารเสพติดในร่างกายกับพนักงานสถานบริการ

ปกครอง-ตร. บูรณาการร่วมกันตรวจหาสารเสพติดในร่างกายกับพนักงานสถานบริการโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าตามนโยบายการประกาศสงครามยาเสพติด พบ 1 ราย

นายสมปราชญ์ ปราบสงครามปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานปล่อยแถว บูรณาการร่วมกันตรวจหาสารเสพติดในร่างกายกับพนักงานสถานบริการโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าตามนโยบายการประกาศสงครามยาเสพติด โดยมี นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอกะทู้ พ.ต.อ.สุจินต์ นิลบดี ผกก.สภ.ป่าตอง ปลัดอำเภอ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อำเภอกะทู้ ที่ 2 เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจป่าตอง นายพีระพงษ์ ชีพเหล็ก สาธารณสุขอำเภอกะทู้ และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการลงพื้นดังกล่าวเป็นการบูรณาการร่วมกันตรวจหาสารเสพติดในร่างกายกับพนักงานสถานบริการโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าตามนโยบายการประกาศสงครามยาเสพติดโดยการเอ็กส์เซเรย์พนักงานสถานบริการสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลอย่างเคร่งครัด

ผลการปฏิบัติกำหนดกลุ่มเป้าหมายการตรวจพนักงานของร้านจำนวน 5 ร้าน ประกอบด้วย 1.ร้านอิลลูชั่น ทำการตรวจพนักงานแยกเป็นชายจำนวน 44 ราย หญิง 30 ราย ไม่พบบุคคลใดที่มีผลการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นเป็นผลบวก 2.ร้านซูก้า ผับ ทำการตรวจพนักงานแยกเป็นชาย จำนวน 25 ราย แยกเป็นหญิง จำนวน 33 ราย ไม่พบบุคคลใดที่มีผลการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นเป็นผลบวก 3.ร้านเมเจสติก ทำการตรวจพนักงานแยกเป็นชายจำนวน 2 รายแยกเป็นหญิงจำนวน 4 ราย ไม่พบบุคคลใดที่มีผลการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นเป็นผลบวก 4.ร้านไอบิซ่า ทำการตรวจพนักงานแยกเป็นชายจำนวน 21 ราย ไม่พบบุคคลใดที่มีผลการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นเป็นผลบวก 5.ร้านไทแปน ทำการตรวจพนักงานแยกเป็นชาย จำนวน 18 ราย แยกเป็นหญิงจำนวน 12 ราย พบบุคคลที่มีผลการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นผลเป็นบวกจำนวน 1 ราย เป็นชาย