ปภ.ปล่อยเรือซีฟเดดวางทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิ ในมหาสมุทรอินเดียและทะเลอันดามัน

ปภ.ปล่อยเรือซีฟเดดวางทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิ ในมหาสมุทรอินเดียและทะเลอันดามัน

ที่ ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เป็นประธานในการปล่อยเรือซีฟเดดวางทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิในมหาสมุทรอินเดียและทะเลอันดามัน โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, กงสุลจากประเทศต่าง ๆ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน

สำหรับการวางทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิในครั้งนี้เป็นการวางทดแทนทุ่นเดิม ในมหาสมุทรอินเดียและทะเลอันดามัน ทั้งนี้ การติดตั้งทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิถือเป็นกลไกหนึ่งในการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยสึนามิ เพื่อให้สามารถเตือนภัยได้ล่วงหน้าอย่างรวดเร็ว นำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นในระบบเตือนภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยกำหนดติดตั้งทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิ ไว้ 2 จุด ซึ่งจุดที่ 1 ติดตั้งไว้ ในมหาสมุทรอินเดีย ห่างจากเกาะภูเก็ตไปทางทิศตะวันตกประมาณ 965 กิโลเมตร และจุดที่ 2 ติดตั้งไว้ในทะเลอันดามัน ห่างจากเกาะภูเก็ตประมาณ 340 กิโลเมตร ซึ่งการดำเนินการวางทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิในครั้งนี้ เป็นการวางทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิชุดใหม่ทดแทนทุ่นเดิมทั้งในมหาสมุทรอินเดียและทะเลอันดามัน เพื่อให้ทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิมีความพร้อมใช้งาน อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพในการส่งต่อข้อมูลไปยังระบบแจ้งเตือนภัยของประเทศ ใช้เวลาติดตั้ง 14 วัน จะแล้วเสร็จในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นี

Subscribe