ปภ.ภูเก็ต ยืนยันปีนี้ไม่แล้งมีน้ำใช้เพียงพอ คาดฝนจะมาในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม

ปภ.ภูเก็ต ยืนยันปีนี้ไม่แล้งมีน้ำใช้เพียงพอ คาดฝนจะมาในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม นี้แต่ยังขอให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดจะได้มีน้ำใช้ตลอดปี

นายอุดมพร กาญจน์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดภูเก็ต ได้ติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อรองรับภัยแล้งพร้อมบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ ทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำและแผนเผชิญเหตุหากประสบปัญหาภัยแล้ง โดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งการประปาส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดูแลประชาชนให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ

ทั้งนี้ จากการติดตามสถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำทั้ง 3 แห่ง ซึ่งยังคงมีปริมาณน้ำต้นทุนที่อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถรองรับการใช้น้ำได้อย่างเพียงตลอดฤดูแล้ง ซึ่งในส่วนของการประปาภูมิภาค สาขาภูเก็ต มีแหล่งน้ำดิบสำรองที่นำมาผลิตน้ำประปา นอกเหนือจากการนำน้ำจากอ่างเก็บน้ำทั้ง 3 แห่ง จึงเชื่อมั่นว่าในปี 2566 นี้ จังหวัดภูเก็ตจะไม่ประสบภัยแล้ง และคาดการณ์ว่าจังหวัดภูเก็ตจะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้

อย่างไรก็ตาม แม้สถานการณ์น้ำจะยังมีเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของประชาชน แต่ยังคงต้องขอความร่วมมือประชาชนให้ใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อมีน้ำใช้ตลอดปี

Subscribe