ปภ.แจงเหตุหอเตือนภัย 2 หอมีเสียงสัญญาณดังเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา

ปภ.แจงเหตุหอเตือนภัย 2 หอมีเสียงสัญญาณดังเมื่อช่วงหัวรุ่งที่ผ่านมาขณะนี้ ศูนย์เตือนภัยพิบัติฯ อยู่ระหว่างตรวจสอบหาสาเหตุ โดยจะมีช่างเข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุในวันนี้

นายอุดมพร กาญจน์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า “จากเหตุการณ์ วันนี้ (27 เม.ย. 66) เวลาประมาณ 03.43 น. หอเตือนภัยสึนามิ บริเวณหาดกมลา และลากูน่า มีเสียงดัง ทำให้ประชาชนที่รับเสียงสัญญาณได้ตื่นตกใจ กับเสียงที่ได้ยิน นั้นจากการตรวจสอบข้อมูลกับ ศูนย์เตือนภัยพิบัติฯ ไม่มีการกดสัญญาณ และไม่มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่จะเกิดสึนามิและส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ในห้วงเวลาดังกล่าว เป็นการส่งสัญญาณของหอเตือนภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่เอง ไม่มีการส่งสัญญาณเตือนไปยังศูนย์ควบคุม ณ ศูนย์เตือนภัยพิบัติฯ เบื้องต้นที่มีการประสานกันในภาคใต้ เกิดขึ้นในพื้นจังหวัดพังงา ภูเก็ต และนราธิวาส ขณะนี้ ศูนย์เตือนภัยพิบัติฯ อยู่ระหว่างตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดเสียงของหอเตือนภัยดังกล่าว

นายวีระ สม่าหลี ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก กล่าวว่า “จากเหตุการณ์ดังกล่าวอาจทำให้ประชาชนเกิดความกังวล โดยจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าตามที่เมื่อเวลา 03.43 น. ได้เกิดเหตุแผ่นดินไหว บริเวณ ทางใต้ของเกาะสุมาตรา ประมาณ 4.8 ริกเตอร์ ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยา มีเครือข่ายการตรวจ การแจ้งเตือนภัยหรือแผ่นดินไหวเบื้องต้น สำหรับข้อมูลที่ได้รับรายงานมา โดยตามเกณฑ์มาตรฐานของการแจ้งเตือนภัยสึนามิ แผ่นดินไหวจะต้องเกิดขึ้นในทะเล เท่านั้น และความสั่นสะเทือนในระดับ 7 ริกเตอร์ขึ้นไป โดยข้อมูลทั้งหมดจะต้องนำมาวิเคราะห์กับรอยเลื่อนในพื้นที่เพื่อสรุปสถานการณ์ว่าจะเกิดภัยพิบัติหรือไม่ ขอยืนยันว่าจากข้อมูลการเกิดเหตุ 4.8 ริกเตอร์ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเกิดสึนามิจึงไม่น่าจะเป็นสาเหตุของการเกิดภัยพิบัติหรือเกิดสึนามิได้

สำหรับในส่วนของรอยเลื่อนมะรุ่ย เป็นรอยเลื่อนที่เกิดขึ้นบนพื้นดิน จึงไม่ส่งผลให้เกิดสึนามิทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้รับมอบหมาย ให้ทำหน้าที่ในการตรวจวัดระดับแผ่นดินไหว เพื่อ แจ้งเตือนภัยให้แก่พี่น้องประชาชน โดยมีคณะกรรมการแจ้งเตือนภัย ร่วมทำงาน ทั้งนี้หากมีเหตุแผ่นดินไหวในเบื้องต้นกรมอุตุนิยมวิทยา จะรายงานการตรวจวัดและแจ้งเตือน ในเบื้องต้น ว่าจะมีโอกาสเกิดเหตุหรือไม่เกิดเหตุ โดยจะแจ้งเตือนในเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา และหลังจากนั้นคณะทำงาน แจ้งเตือนภัยจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึก เพื่อ สรุปข้อมูล ว่าจะมีการแจ้งเตือนภัยหรือไม่ เนื่องจากจากสถานการณ์ที่ผ่านมาแม้จะเกิดแผ่นดินไหวในทะเล และเกิน 7 ริกเตอร์ ก็ตาม บางครั้งก็ไม่ก่อให้เกิด ภัยสึนามิ เนื่องจากลักษณะของรอยเลื่อนที่มีการเคลื่อนตัว อย่างไรก็ตามหาดเกิดเหตุสึนามิจริงก็สามารถแจ้งเตือนประชาชนได้ทันเนื่องจากมีระยะ 500 ถึง 1,000 กิโลเมตร อย่างไรก็ตามกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการเตรียมพร้อมในทุกด้านทั้งเรื่องของวัสดุอุปกรณ์และหอเตือนภัย โดยมั่นใจได้เนื่องจากมีมาตรฐานระดับโลก”

ด้าน นายเชาวลิต นิฒรรัตน์. ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต กล่าวว่า “ในส่วนของ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต รับผิดชอบกลุ่ม จังหวัดชายฝั่งอันดามันได้แก่ พังงากระบี่ตรังระนองภูเก็ต ขณะนี้ได้มีการเตรียมความพร้อม แจ้งเตือนไปยัง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกจังหวัดในกลุ่ม จังหวัดชายฝั่งอันดามัน เพื่อแจ้งเตือนไปยังประชาชนและเครือข่ายในกลุ่มจังหวัดชายฝั่งอันดามัน เพื่อเตรียมพร้อมเฝ้าระวังหากเกิดภัยพิบัติ แผ่นดินไหว หรือสึนามิ ในพื้นที่ก็ให้มีการอพยพตามแผนที่ได้เตรียมไว้ โดยขณะนี้ หลายจังหวัดได้จัดการประชุมเพื่อซักซ้อมแผนป้องกันภัยแผ่นดินไหวและสึนามิ พร้อมทั้งได้ประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อม วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้งาน ตลอด 24 ชั่วโมงหากเกิดเหตุ ภัยพิบัติหรือสึนามิในพื้นที่ สำหรับในส่วนของหอเตือนภัยในกลุ่มจังหวัดอันดามัน เรื่องของสัญญาณเตือนภัยมีการทดสอบทุกวันพุธเวลา 08:00 น. ด้วยการเปิดเพลงชาติไทย และทุกหอเตือนภัยมีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน และในส่วนของโครงสร้างหอเตือนภัย ก็มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดูแลซ่อมแซมจากบริษัทที่รับผิดชอบ

ในส่วนของการวางทุ่นเตือนภัยได้ดำเนินการวางทุ่นฯ เมื่อปลายปี 2565 โดยวางที่มหาสมุทรอินเดีย 1 ทุ่น และในพื้นที่ทะเลฝั่งอันดามัน 1 ทุ่น โดยทุ่นฯมีประสิทธิภาพในการส่งสัญญาณแจ้งเตือนภัยสึนามิ ทุ่นระยะไกล (มหาสมุทรอินเดีย) หากเกิดเหตุมีระยะเวลาในการแจ้งเตือนภัยประชาชน 1 ชั่วโมง 30 นาที ส่วนทุ่นระยะใกล้ (ในพื้นที่ฝั่งอันดามัน)จะใช้เวลาในการแจ้งเตือนภัยประมาณ 30 นาที ดังนั้นหากมีข้อมูลแน่ชัดว่าจะเกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหวสึนามิ ก็จะสามารถแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนสามารถอพยพได้ทันท่วงที และขอยืนยันว่าทั้งสอง ทุ่นยังมีประสิทธิภาพใช้งานได้อย่างดีเยี่ยม และมีการตรวจสอบระบบทุกสัปดาห์”

Subscribe