ประชาชนจิตอาสา ร่วมกันปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประชาชนจิตอาสา ร่วมกันปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564วันนี้ (14 ธ.ค.64) ที่ บริเวณป่าชายเลนบ้านหมากปรก หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดภูเก็ต ได้นำจิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งภายในระยะเวลา 1 ปี จังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดเป้าหมายปลูกป่าฟื้นฟูป่าชายเลนให้ได้ จำนวน 1,000 ไร่และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ๕ ธันวาคม 2564ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตได้มีแผนการขยายและฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนและป่าบกอีกหลายแหล่งโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้สำรวจสถานภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนในเขตป่าสงวนแห่งชาติและนอกเขตปาสงวนแห่งชาติ พบว่าจังหวัดภูเก็ต มีพื้นที่ป่าชายเลนทั้งหมด12,327 ไร่ และพื้นที่ป่าชายเลนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ทั้งหมด 17,248 ไร่โดยป่าชานเลนที่ปลูกในวันนี้มีจำนวน 10 ไร่