ประชาสัมพันธ์โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ภูเก็ตจัดกิจกรรม ผู้ว่าฯ พบสื่อมวลชน ด้านเคหะจังหวัดภูเก็ตเร่งการประชาสัมพันธ์โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ถลางส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 เชิญชวนประชาชนร่วมจอง อาคารชุด 3 ชั้น พื้นที่หน่วยละ 33 ตารางเมตร ราคาต่อหน่วย เริ่มต้นที่620,000-630,000 บาท ปัจจุบัน คงเหลือ 741 หน่วย

ณ ห้องประชุมมุขหน้า ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตในการแถลงข่าวตามโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่นโยบายสำคัญ ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต (กิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดพบสื่อมวลชนจังหวัดภูเก็ต) โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฯ มีหัวหน้าส่วนราชการมาทางภาครัฐเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วม

โดยนายรังสรรค์ ชยันฐมพันธ์ เคหะจังหวัดภูเก็ต
กล่าวถึง การประชาสัมพันธ์โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยขณะนี้ได้มีโครงการขยายชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดภูเก็ตถลางส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ซึ่งเป็นลักษณะอาคารชุด 3 ชั้น มีการก่อสร้างรวม 853 หน่วย ขนาดพื้นที่มาตรฐาน หน่วยละ 33 ตารางเมตร ราคาต่อหน่วย เริ่มต้นที่ 620,000-630,000 บาท ปัจจุบันมีประชาชนจองแล้ว 112 หน่วย คงเหลือ 741 หน่วย สำหรับผู้สนใจมีรายละเอียดการจองดังนี้ เงินจอง 1,000 บาท โปรโมชั่น ส่วนลด 5% (31,000 – 31,500 บาท)/กรณีเช่าซื้อ กคช. ดอกเบี้ย 4% / ฟรี ค่าส่วนกลาง 6 เดือน/ฟรี เครื่องปรับอากาศหรือเหล็กดัดมุ้งลวด มูลค่าไม่เกิน 20,000 บาท

Subscribe