ประชุมจัดงาน 2021 IFMA Youth and Senior World Championship

นายกสมาคมกีฬาฯ ร่วมประชุม หารือการจัดงาน 2021 IFMA Youth and Senior World Championshipนายธรรมวรรธ วงศ์เจริญ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุมหารือการจัดงาน 2021 IFMA Youth and Senior World Championship โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกอบจ.ภูเก็ต นายดำรง ไชยเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต นายศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ นายกสมาคมกีฬามวยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ และคณะ นอกจากนี้ยังมีผู้เกี่ยวข้องจากอีกหลายภาคส่วนร่วมประชุม ณ Club House,Blue Tree Water Park สำหรับการจัดงาน 2021 IFMA Youth and Senior World Championship สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสหพันธ์มวยไทย นานาชาติ (IFMA) ร่วมกันจัดขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีเป้าหมายในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและนักลงทุนต่างชาติ สร้างรายได้จากการกีฬาและการท่องเที่ยว รวมทั้งกระจายรายได้และสร้างการจ้างงานในท้องถิ่นการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ได้เชิญนักกีฬามวยเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 800 คน จาก 80 ประเทศทั่วโลก โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 4-12 ธันวาคม 2564 ณ Blue Tree Water Park จังหวัดภูเก็ต

Subscribe