ประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ห้องประชุมโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวดภูเก็ต พร้อมด้วย นายมงคล ลีลาธรรม ประธานคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยมีคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, นางวิรินทร์ตรา ปภากิจยศพัฒน์ นายกสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวภูเก็ต และผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และใกล้เคียงเข้าร่วมนายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้ถือว่ามีความสำคัญในการรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ สสว. นำปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะไปกำหนดเป็นแนวทางในการส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ที่ยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่องจังหวัดแรก (ภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์) ในแผนการฟื้นฟูแผนการท่องเที่ยวของประเทศไทย ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถเดินทางเข้าสู่ภูเก็ตเดินทางท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องกักตัว และมีจำนวนผู้ประกอบการประมาณ 43,000 ราย คิดเป็น ร้อยละ 1.35 ของจำนวนผู้ประกอบการ SMEs ทั้งประเทศ และเป็นจังหวัดที่ สสว. ได้มีโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ต อาทิเช่น โครงการ SME Restart โครงการสนับสนุนและพัฒนาคลัสเตอร์SME โครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการ SME โครงการประกวด SME National Awards โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing กิจกรรมพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) กิจกรรมปั้นดาวทั้งนี้ได้มีการนำเสนอเพื่อขอให้ช่วยส่งเสริมในเรื่องของการจัดหาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ และลดขั้นตอนในการขอกู้ รวมทั้งการจัดกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยว เพื่อนำทุนมาใช้ในการฟื้นฟูกิจการ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในอนาคตอันใกล้