ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคอย่างไม่เป็นทางการ

ภูเก็ตประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคอย่างไม่เป็นทางการ (APEC Informal Senior Officials’ Meeting-ISOM) พร้อมเชิญชวนชาวภูเก็ตร่วมต้อนรับและเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีงามของประเทศไทยและของจังหวัดผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังเก่า) นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคอย่างไม่เป็นทางการ (APEC Informal Senior Officials’ Meeting-ISOM) โดยมี นายปิยะพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, หัวหน้าส่วนราชการและองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ทั้งนี้ยังมีการประชุมผ่านระบบซูมร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางด้วย เพื่อหารือเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกด้านจราจร, การดูแลด้านการแพทย์และสาธารณสุข, การต้อนรับและการประชาสัมพันธ์นายณรงค์ กล่าวว่า ด้วยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค และการประชุมที่เกี่ยวข้องในปี 2565 ในฐานะเจ้าภาพ ไทยมีพันธกรณีต้องจัดการประชุมกว่า 100 การประชุม ทั้งในระดับคณะทำงานและผู้เชี่ยวชาญ ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ระดับรัฐมนตรี และระดับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่สำหรับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคอย่างไม่เป็นทางการ ((APEC Informal Senior Officials’ Meeting-ISOM) ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2564 เนื่องจากมีความพร้อมในด้านสถานที่จัดการประชุม รวมทั้งเป็นพื้นที่เป้าหมายสำหรับการท่องเที่ยวของผู้มาเยือน ดังนั้นเพื่อให้การประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี รวมทั้งนำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีงามของประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมเขตเศรษฐกิจเอเปคเกิดความประทับใจสูงสุด จังหวัดภูเก็ตจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมขึ้น เพื่อให้การประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ ขอเชิญชวนชาวภูเก็ตร่วมต้อนรับและเป็นเจ้าภาพที่ดี เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของจังหวัดภูเก็ตในการต้อนรับผู้มาเยือนด้วยนายปิยะพงศ์ ชูวงศ์ กล่าวว่า งานนี้นะครับเจ้าบ้านคือประเทศไทยแต่เจ้าบ้านจริงๆคือชาวภูเก็ตทุกคน ก็โอกาสนี้ก็ขอให้ร่วมต้อนรับเป็นเจ้าภาพร่วมกัน ไม่ใช่แค่หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ในโรงแรมเท่านั้น หรือตำรวจ ทหาร พยาบาลที่ดูแล ทุกคนครับทุกคนที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ต ถ้าเห็นทีมของกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนของประเทศต่างๆ ท่านยิ้มต้อนรับก็ถือว่าเป็นการต้อนรับอย่างหนึ่ง แล้วก็มีอะไรที่จะสามารถดูแลได้เช่น ถนนหนทางความสะอาดบริเวณตรงไหนไม่เรียบร้อยก็จัดการพื้นที่ตัวเองให้เกิดความสะอาดให้เกิดความมีระเบียบนี่ก็ถือว่าเป็นการต้อนรับอย่างหนึ่ง

Subscribe