ประชุม กรอ.ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ-พัฒนาท่าเรือ

ประชุม กรอ.ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ-พัฒนาท่าเรือ ชงพิจารณาอนุญาตเรือสำราญขนาดใหญ่ เข้าเที่ยวภูเก็ต

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ห้องประชุมชั้น 4 มุขหลัง ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนเข้าร่วมการประชุมนายปิยพงศ์ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาอ่าวภูเก็ตและโครงการศึกษาวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) เพื่อเป็น Home Port และสำรวจออกแบบท่าเรือสำราญขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งอันดามัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และผลักดันให้จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภูมิภาคสู่นานาชาติ

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังมีการแจ้งเรื่องผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชนและผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนองและสตูล) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ที่จังหวัดกระบี่นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณา การอนุญาตให้เรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise) กลับเข้ามาให้บริการในจังหวัดภูเก็ต เพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบตามมาตรฐานการควบคุมโรคโควิด-19 ซึ่งโครงการต่าง ๆ จะเป็นส่วนช่วยในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตต่อไป

Subscribe