ประมงจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

ประมงจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ที่ สวนสาธารณะหนองน้ำในหาน ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายสิทธิพล เมืองสง ประมงจังหวัดภูเก็ต นายนิกร ประภากิจยศพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ ข้าราชการ ผู้นำชุมชนและนักเรียน เข้าร่วม

นายสิทธิพล กล่าวว่า ด้วยวันที่ 28 กรกฎาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมประมงจึงจัดทำโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษารวมถึงเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

สำหรับพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยในวันนี้เป็นพันธุ์กุ้งแชบ๊วย 1.2 ล้านตัว