ประมงจังหวัดภูเก็ต ปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำจำนวน  2 ล้านตัว และวางซั้งในทะเล 250 ต้น

ประมงจังหวัดภูเก็ต เดินหน้าสร้างความมั่นคงทางอาหารรอบเกาะปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำจำนวน 2 ล้านตัว และวางซั้งในทะเล 250 ต้น เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์สัตว์น้ำ

ที่ ท่าเทียบเรือบ้านแหลมหิน หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ องค์กรภาคประชาชน ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ เพื่อเป็นการเพิ่มพันธุ์กุ้งกุลาดำในพื้นที่ โดยมี นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี

นายวัชรินทร์ รัตนชู ประมงจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ทางจังหวัดภูเก็ตได้มอบหมายให้ทางสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ได้เร่งเพิ่มความอุดมสมบูรณ์สัตว์น้ำรอบเกาะภูเก็ต โดยมีมีกิจกรรมย่อยสามกิจกรรมคือ การให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนแก่พี่น้องชาวประมงพื้นบ้าน กิจกรรมที่ 2 การวางชั้งจำนวน 1,250 ต้นในพื้นที่ 5 ชุมชน เพื่อล่อให้สัตว์น้ำมาอาศัยเพื่อเป็นแหล่งทำการประมงลดการเดินทางไปไกลฝั่ง ลดค่าใช้จ่าย ค่าน้ำมัน และกิจกรรมที่ 3 คือ การปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำในชุมชนประมงชายฝั่งทะเลจำนวน 17 ชุมชน จำนวน 34 ล้านตัว ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการทยอยปล่อยตามชุชนชายฝั่งของจังหวัด ส่วนในวันนี้ได้มีการปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ ที่บ้านแหลมหิน หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จำนวน 2 ล้านตัว นอกจากนี้ยังมีการวางซั้งในทะเลบริเวณเกาะมะพร้าว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จำนวน 250 ต้น

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวถือเป็นการสร้างความมั่นทางด้านอาหารของจังหวัดภูเก็ตแล้วยังเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพแก่ประชาชนอีกด้วย