ประมงจังหวัดภูเก็ต ร่วมสังเกตการณ์ในการควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำเรือประมงเบ็ดราวทูน่า สัญชาติไต้หวัน

ประมงจังหวัดภูเก็ต ร่วมสังเกตการณ์ในการควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำเรือประมงเบ็ดราวทูน่า สัญชาติไต้หวัน จำนวน 3 ลำ บริเวณท่าเรือน้ำลึกจังหวัดภูเก็ต

นายสิทธิพล เมืองสง ประมงจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายแสงศักดา กาลานุสนธิ์ หัวหน้าด่านตรวจประมงภูเก็ต ร่วมสังเกตการณ์ในการควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำ เรือประมงเบ็ดราวทูน่า สัญชาติไต้หวัน จำนวน 3 ลำ ได้แก่ เรือ LONG WANG SHING เรือ LONG WANG CHYUN NO.37 และ เรือ LONG WANG TZAY โดยทั้ง 3 ลำ ได้แจ้งเข้าพื้นที่ เพื่อขนถ่ายสัตว์น้ำ ได้แก่ ปลาทูน่าตาโตแช่แข็ง ปลาทูน่าครีบเหลืองแช่แข็ง และกลุ่มปลากระโทงแทงแช่แข็ง น้ำหนักสัตว์น้ำโดยรวมประมาณ 42 ตัน

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามขั้นตอนระเบียบข้อกฎหมาย โดยการควบคุมและตรวจสอบขแงเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด บริเวณท่าเรือน้ำลึกจังหวัดภูเก็ต ตำบล วิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

Subscribe