ประมงจังหวัดภูเก็ต และคณะ ให้การต้อนรับ Ms.Elska Vuong ผู้ช่วยฝ่ายการเมือง สถานอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

ประมงจังหวัดภูเก็ต และคณะ ให้การต้อนรับ Ms.Elska Vuong ผู้ช่วยฝ่ายการเมือง สถานอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ในโอกาสลงพื้นที่เพื่อศึกษาเข้าถึงและเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพพื้นที่และสถานการณ์แรงงานของจังหวัดภูเก็ต

นายสิทธิพล เมืองสง ประมงจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายแสงศักดิ์ดา กาลานุสนธิ์ หัวหน้าด่านตรวจประมงภูเก็ต นายเชิดศักดิ์ ชูคง หัวหน้ากลุ่มกิจการแรงงานในภาคประมง และเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ ได้ร่วมให้การต้อนรับ Ms.Elska Vuong ผู้ช่วยฝ่ายการเมือง สถานอัครราชฑูตอเมริกาประจำประเทศไทย ในการลงพื้นที่ เพื่อศึกษา เข้าถึง และเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพพื้นที่และสถานการณ์แรงงานของจังหวัดภูเก็ต
นายสิทธิพล เมืองสง ประมงจังหวัดภูเก็ต และนายแสงศักดิ์ดา กาลานุสนธิ์ หัวหน้าด่านตรวจประมงภูเก็ต ได้บรรยายกระบวนการออกหนังสือคนประจำเรือ โครงตรวจคัดกรองแรงงานประมง ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ กระบวนการตรวจการแจ้งเข้า ออก ของเรือ และผลการดำเนินการที่ผ่านมา พร้อมสังเกตการตรวจเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือของศูนย์ PIPO ภูเก็ต

Subscribe