ปรับแผนรับนักท่องเที่ยว Phuket sandbox เพิ่มวันละหมื่นคน

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เสนอแผนรับนักท่องเที่ยว Phuket sandbox ตั้งเป้าหมายเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้ได้วันละ 1 หมื่นคนต่อวัน เริ่ม 1 ธันวาคม นี้ผ่านมา 100 วันแล้วสำหรับการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตามแผน Phuket sandbox โดยวันนี้ (9 ต.ค.64) ที่ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับภาคเอกชนจังหวัดภูเก็ต ได้ล้อมวงพูดคุยตอบทุกคำถามเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตและก้าวต่อไปของ Phuket sandbox นำโดย นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ อุปนายกฝ่ายสนันสนุนกิจกรรมประชุมและสันทนาการ นางสาวนันทิดา อติเศรษฐ์ อุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และนายธนวัต อ่องเจริญ เหรัญญิก สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นายรังสิมันตุ์ กิ่งแก้ว อุปนายกฝ่ายวิจัยและพัฒนาสินค้าท่องเที่ยว นายสรายุทธ มัลลัม อุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ร่วมเสวนาถึงหัวข้อต่างๆ อาทิ Phuket sandbox, What Next /ภาพรวม Phuket sandbox PAT กับบาทบาทฐานะ Co-founder ระบบ/ Beter Phuket Initiatives /กองทุนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต /วัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็ม 3 และแผนการตลาดสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยจากการพูดคุยจะมีการเสนอแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และตั้งเป้าช่วงไฮซีซั่นนี้เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้ได้วันละ 1 หมื่นคนต่อวัน พร้อมทั้งขอความร่วมมือสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว นำผู้ที่ทำงานในสถานประกอบการและคนในครอบครัวไปรับต้องฉีดวัคซีนให้ครบโดส เพราะเชื่อว่าเศรษฐกิจที่ดีจะต้องควบคู่กับความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของคนในพื้นที่นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ที่ผ่านมาภาคธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต เสนอให้รัฐบาลลดเวลาการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ตามโครงการ Phuket sandbox จากที่ต้องอยู่ในจังหวัดภูเก็ต 14 วัน เหลือ 7 วัน ซึ่งขณะนี้รัฐบาลได้ตอบรับและอนุมัติแล้ว ขณะเดียวกันได้เสนอให้รัฐบาลเปลี่ยนกฎเกณฑ์การตรวจเชื้อโควิด-19 จากเดิมแบบ RT-PCR เป็น ATK เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นและลดค่าใช้จ่ายซึ่งกำลังรอการอนุมัติจากรัฐบาลหากเป็นไปได้จะทำให้นักท่องเที่ยวสนใจเดินทางมาในจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น โดยในขณะนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตเฉลี่ยวันละ 400 คนต่อวัน โดยเมื่อวันที่ 8 ตุลาคมที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามา 700 คน ดังนั้นทางสมาคมฯจึงมุ่งในการเป้าหมายเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้ได้เป็นวันละ 1 หมื่นคนต่อวัน คาดว่าจะเริ่มในวันที่ 1 ธันวาคม นี้ขณะที่ นายรังสิมันตุ์ กิ่งแก้ว อุปนายกฝ่ายวิจัยและพัฒนาสินค้าท่องเที่ยว กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดภูเก็ตเตรียมเสนอชื่อเพื่อเข้าร่วมประมูลสิทธิ์ในการจัดนิทรรศการนานาชาติเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialized Expo 2028 เพื่อดึงดูดชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพ (Medical and Wellness Tourism) หากจังหวัดภูเก็ตได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจะมีการลงทุนมากถึง 4,000 ล้านบาท ก่อให้เกิดการหมุนเวียนในด้านเศรษฐกิจเกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยมูลค่ากว่า 45,000 ล้านบาท