ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลัก 3 แห่ง ของจังหวัดภูเก็ต มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ปภ.ภูเก็ต เผยถึงปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลัก 3 แห่ง ของจังหวัดภูเก็ต มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากสถานการณ์ฝนตกติดต่อกันหลายวัน

นายอุดมพร กาญจน์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยถึงปริมาณน้ำของอ่างเก็บน้ำหลัก 3 แห่ง ของจังหวัดภูเก็ต ว่า ขณะนี้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บทั้ง 3 แห่ง เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565 พบว่า อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ อำเภอถลาง ที่มีความจุอยู่ที่ 7.19 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะนี้ปริมาณน้ำในอ่างอยู่ที่ 6.94 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 96.5 อ่างเก็บน้ำคลองกระทะ อำเภอเมืองภูเก็ต มีปริมาณความจุอยู่ที่ 4.14 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะนี้มีปริมาณน้ำในอ่างอยู่ที่ 4.05 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 98.0 และอ่างเก็บน้ำบางวาด อำเภอกะทู้ มีปริมาณความจุอยู่ที่ 10.20 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะนี้มีปริมาณน้ำในอ่างอยู่ที่ 10.03 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 98.3 และจะมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอีกในระยะนี้ จากปริมาณฝนที่ตกลงมา ซึ่งปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลักทั้ง 3 แห่ง ถือว่าเป็นผลดีต่อการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ได้แจ้งเตือนอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์ น้ำล้นอ่างเก็บน้ำ เสี่ยงน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง โดยให้เฝ้าระวังและจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง เฝ้าระวังปริมาณฝนสะสม โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัย ทั้งที่ลาดเชิงเขา พื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ชุมชนเมืองที่อาจได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งให้จัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ รถปฏิบัติการ และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเสี่ยง พร้อมการประสานการปฏิบัติร่วมกับทุกกหน่วยงานอย่างทันท่วงที