ปล่อยลูกเต่าตนุลงทะเล กว่า 75 ตัว

ฉลองตรุษจีน อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ปล่อยลูกเต่าตนุลงทะเลแล้วกว่า 75 ตัวหลังจากที่ได้เฝ้าระวังและติดตามการฟักไข่ของเต่าทะเลที่แม่เต่าได้ขึ้นมาวางไข่ไว้เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 จนกระทั้งถึงเย็นวันที่ 29 มกราคม 2565 พบว่าทรายบริเวณหลุมฟักไข่เกิดการยุบตัวลงอย่างชัดเจนจึงเฝ้าติดตามและสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิดจนถึงเช้าวันที่ 31 มกราคม 2565 พบว่ามีการยุบตัวลงของทรายเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการปาดทรายบริเวณผิวหน้าของหลุมฟักไข่ออก ปรากฏว่าพบลูกเต่าจำนวนหนึ่งรอขึ้นจากหลุมฟักไข่และพากันดันขึ้นมาในเวลาต่อมา จึงได้ปล่อยลูกเต่าที่ฟักออกทั้งหมดลงทะเลจำนวน 75 ตัว ทุกตัวมีสภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ไข่เต่าทะเลรังนี้มีทั้งหมด 133 ฟอง ยังคงเหลืออีก 58 ฟองปัจจุบันมีระยะเวลาการฟัก 61 วัน โดยหลังจากนี้จะเฝ้าระวังและติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปจนกว่าลูกเต่าที่เหลือจะฟักออกจากหลุมฟักไข่