ปล่อยแถวระดมกวาดล้างปฏิบัติการตรวจเข้มต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมาย

ปล่อยแถวระดมกวาดล้างปฏิบัติการตรวจเข้มต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นเพิ่มศักยภาพ ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัยตามโครงการที่พักสีขาวสำหรับชาวต่างชาติ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างชาวต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมาย ตามโครงการที่พักสีขาวสำหรับชาวต่างชาติ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

โดย พ.ต.อ.ธเนศ สุขชัย ผกก.ตม.จว.ภูเก็ต ในฐานะเลขาโครงการที่พักสีขาวสำหรับชาวต่างชาติ จ.ภูเก็ต กล่างรายงานว่า วันนี้ เป็นการดำเนินการ ตามโครงการที่พักสีขาวสำหรับชาวต่างชาติ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566โดยมีกำลังพลมาร่วมปฏิบัติการจำนวน 65 นาย จากหน่วยต่างๆ ได้แก่ กำลังพลจากตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต, กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3 ,ฝ่ายปกครอง, ตรวจคนเข้าเมือง และ สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต จำนวน 65 นาย ร่วมปฏิบัติการตรวจเข้มต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นเพิ่มศักยภาพ ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัย

โดยโครงการที่พักสีขาวสำหรับชาวต่างชาติ เป็นโครงการที่จังหวัดภูเก็ต นำโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต บูรณาการกำลังจากทุกภาคส่วน เพื่อลงพื้นที่แสวงหาความร่วมมือจากเจ้าของที่พักอาศัยใน จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ช่วยกันสอดส่องชาวต่างชาติ ไม่ปล่อยให้คนที่ผิดกฎหมายเข้าพักอาศัย และไม่ปล่อยให้ชาวต่างชาติอาศัยเป็นพื้นที่ในการกระทำความผิดกฎหมายโดยมีการร่วมกัน operation เป็นประจำเดือนละครั้ง

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ที่ผ่านมาพล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มาตรวจเยี่ยมมาตรการดูแลความปลอดภัย นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ณ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต และได้มีดำริให้ จังหวัดภูเก็ต เป็นต้นแบบของประเทศ ในการดำเนินโครงการที่พักสีขาวสำหรับชาวต่างชาติ (แจ้งที่พักอาศัย ม.38 พ.ร.บ.คนเข้าเมือง)

จึงถือได้ว่าโครงการที่พักสีขาวสำหรับชาวต่างชาติ เป็นการดูแลตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาชญากรรม ยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายของชาวต่างชาติที่พำนักในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยสร้างความร่วมมือจากเจ้าของที่พัก ทั้งบ้านเช่า อพาร์ทเม้นท์ คอนโด โรงแรม ที่พักทุกรูปแบบ ในการช่วยสอดส่องและตรวจสอบพฤติกรรมชาวต่างชาติที่เข้ามาพักอาศัย ซึ่งอาจมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม กระทำผิดกฎหมาย โดยรวมตัวก่อเหตุอันตราย สร้างความไม่สงบสุข ไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้กับประชาชนหรือนักท่องเที่ยว หรืออาจเป็นกลุ่มคนร้ายข้ามชาติที่ใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระทำความผิด

ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่พักเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 800 แห่ง และกำลังเข้าร่วมโครงการอีก 2,000 กว่าแห่ง โดยครอบคลุมทั้งเกาะประมาณกว่า 3,000 แห่ง และที่ผ่านมาสามารถจับกุมชาวต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมาย ทั้งก่อความเดือดร้อนรำคาญและเป็นคดีค้างเก่า เป็นผลดีต่อประเทศอย่างเห็นได้ชัด

อย่างไรก็ตาม ชาวต่างชาติที่กระทำความผิดและถูกจับกุมในข้อหาที่ไม่มีโทษจำคุก แต่กระทบต่อความสงบสุขของคนในสังคม หากเป็นความผิดครั้งที่ 1 จะมีการออกใบเหลือง (ใบเตือน) เชิญเจ้าของที่พักมาทำบันทึกตักเตือน และทำหนังสือแจ้งกงสุลแต่ละประเทศ โดยจะให้สิทธิในการอยู่ต่อในราชอาณาจักรตามความเหมาะสมแก่พฤติกรรม แต่หากพบการกระทำผิดซ้ำเป็นครั้งที่2 หรือพบว่าเป็นความผิดที่เป็นภัยต่อสังคมอย่างชัดเจน ก็จะออกใบแดง (เพิกถอนสิทธิในการอยู่ต่อในราชอาณาจักร) และดำเนินการผลักดันส่งกลับต่อไป ซึ่งถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว พร้อมยกระดับให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัยของคนทั่วโลก

Subscribe