ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยในช่วงประเพณีลอยกระทง

ตำรวจภูธรภาค 8 บูรณาการกำลังฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยในช่วงประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 เพื่อแสดงออกถึงความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ในช่วงประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

ณ บริเวณลานด้านหน้า สภ.เมืองภูเก็ต พลตำรวจตรี นิพนธ์ รัตนศิริแสงโชติ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 เป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยในช่วงประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยมี พลตำรวจตรีสินเลิศ สุขุม บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต, รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต, ผู้กำกับการในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต, หัวหน้า/ผู้แทนหน่วยตำรวจที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนทัพเรือภาคที่ 3, มณฑลทหารบกที่ 42, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต,ฝ่ายปกครอง, เรือนจำจังหวัดภูเก็ต, ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต, เทศบาลนครภูเก็ต, องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมและกำลังพลที่เข้าร่วมในการปล่อยแถวครั้งนี้ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต, เจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค 8 , เจ้าหน้าที่ตำรวจจากหน่วยที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดภูเก็ต, ฝ่ายทหาร, ฝ่ายปกครอง, มูลนิธิ อาสาสมัคร ภาคประชาชน รวมจำนวน 315 นาย ซึ่งทุกฝ่ายล้วนแต่มีความตั้งใจที่จะดูแลความปลอดภัย ให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลลอยกระทง 2566 อย่างเต็มความสามารถเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องให้แก่จังหวัดภูเก็ต ตามนโยบายของรัฐบาล

โดยการจัดกิจกรรมปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในครั้งนี้สืบเนื่องจากในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เป็นวันลอยกระทง ในหลายพื้นที่มีการดำเนินการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 เพื่ออนุรักษ์สืบสานและส่งเสริมประเพณีอันดีงามและทรงคุณค่าของไทย ซึ่งอาจมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทง ลอยประทีปโคมไฟตามแม่น้ำลำคลอง รวมถึงการเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ที่มีการจัดงานประเพณีลอยกระทง งานแสดง แสง สี เสียง หรืองานเผาเทียนเล่นไฟเป็นจำนวนมาก และทำให้เกิดปัญหาการจราจร ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาความเดือดร้อนรำคาญ และอันตรายที่เกิดจากการเล่นดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด และโคมลอย รวมถึงอาจมีมิจฉาชีพแอบแฝงเข้าไปประทุษร้ายต่อทรัพย์สินในสถานที่จัดงานต่างๆ ด้วยเพื่อเป็นการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้กำหนดมาตรการต่างๆ ได้แก่ มาตรการป้องกันอาชญากรรม, มาตรการป้องกันอันตรายจากพลุ ประทัด และดอกไม้เพลิง, มาตรการปราบปราม, มาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่, มาตรการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และมาตรการประชาสัมพันธ์

นอกจากนี้ให้ทำการระดมกวาดล้างอาชญากรรมพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 20-26 พฤศจิกายน 2566 รวมถึงให้มีการปล่อยแถวกำลังพลออกปฏิบัติหน้าที่ เพื่อแสดงออกถึงความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ในช่วงประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566