ปิดศูนย์ฉีดวัคซีนต้นแบบระดับประเทศอย่างเป็นทางการ

ที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง ศูนย์กีฬา สะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ทีมแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จิตอาสา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมปิดศูนย์ฉีดวัคซีนสะพานหิน ซึ่งเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดภูเก็ต และยังเป็นศูนย์ที่มีความสำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศ เพราะได้มีการฉีดวัคซีนแบบ drive-thru และแบบใต้ผิวหนัง แห่งแรกของประเทศไทย อีกทั้ง หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ เข้ามาศึกษาดูงาน ทำให้ศูนย์แห่งนี้กลายเป็นต้นแบบศูนย์ฉีดวัควีนให้กับประเทศไทย ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น โดยนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวขอบคุณ และมอบเกียรติขอบคุณหน่วยงานที่มีการสนับสนุนและเกี่ยวข้องกับศูนย์วัคซีนแห่งนี้ อีกด้วย นอกจากนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลภาคใต้ หรือ DEPA ได้ส่งมอบระบบลงทะเบียนฉีดวัคซีนของจังหวัดภูเก็ต (www.ภูเก็ตต้องชนะ.com) ให้กับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตดูแลต่อไป

แพทย์หญิงวิทิตา แจ้งเอี่ยม รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้กล่าว ขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมให้การฉีดวัคซีนให้ครั้งนี้สำเร็จไปด้วยดี ทำให้จังหวัดภูเก็ตกลายเป็นจังหวัดต้นแบบในการฉีดวัคซีนของประเทศ และรู้สึกภูมิใจกับความสำเร็จนี้ที่ได้เป็นส่วนหนี่งในฐานะคนที่เข้ามาบริหารการฉีดวัคซีน และเรียกได้ว่าศูนย์แห่งนี้เป็นศูนย์ประวัติศาสตร์ เพราะก่อนหน้านี้เราไม่ได้มีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่มีจำนวนมากขนาดนี้ สำหรับประสบการณ์ที่ได้ในครั้งนี้คือได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมากมายตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ศูนย์ฉีดวัคซีนแห่งนี้ ได้เปิดให้บริการมาตั้งเมื่อเดือนเมษายน 2564 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 โดยรวมระยะเวลาที่เปิดให้บริการ 1 ปี 1 เดือน 28 วัน ที่เปิดให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งต่างชาติและต่างด้าวกว่า 6 แสนเข็ม ซึ่งหลังจากนี้ประชาชน สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาล หรือ รพ.สต.ใกล้บ้าน