ปิดสถานที่เสี่ยง 2 แห่ง หลังยอดผู้ป่วยโควิดพุ่งไม่หยุดล่าสุด 69 คน เสียชีวิต 1 คน

ยอดผู้ป่วยโควิดพุ่งไม่หยุดล่าสุด 69 คน เสียชีวิต 1 คน พร้อมมีการปิดสถานที่เสี่ยง 2 แห่ง ตลาดสดบ่านซ้าน ถ.ระนอง อ.เมืองภูเก็ต และ อบต.เทพกระษัตรีจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของจังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่องและแบบก้าวกระโดด ล่าสุด เมื่อวันที่ 4 ส.ค.64 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในภูเก็ต จำนวน 65 ราย  มีผู้ติดเชื้อจากโครงการภูเก็ตแซนด์บ้อกซ์ 4 ราย และมีผู้เสียชีวิต 1ราย ส่งผลให้มีการประกาศพื้นที่เสี่ยงหลายจุด เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19  เพื่อทำความสะอาดสะอาดสถานที่ และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ไปใช้บริการ ล่าสุดทางเทศบาลนครภูเก็ต ได้มีคำสั่งประกาศปิดตลาดสาธารณะ 1 (ตลาดบ่านซ้าน ถนนระนอง) อ.เมือง จ.ภูเก็ต  เป็นเวลา 7 วัน ระหว่างวันที่ 5-11 สิงหาคม 2564 เนื่องจากพบแรงงานข้ามชาติติดเชื้อโควิด-19 เพื่อทำการคัดกรองพ่อค้าแม่ค้าในตลาดดังกล่าว พร้อมทั้งจะได้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด และสร้างความเชื่อมั่นให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่ให้บริการอยู่ในตลาด รวมถึงผู้ไปใช้บริการด้วย ขณะเดียวกันยังได้เน้นการปฏิบัติตามมาตรการกป้องกันโควิด-19  DMHTTA ด้วย โดยก่อนหน้านี้เทศบาลนครภูเก็ตเคยประกาศตลาดสาธารณะ 2  (ตลาดเกษตร) ไปแล้ว 2 ครั้ง โดยครั้งแรก ปิด 14 วัน และครั้งที่ 2 ปิด 7 วันนอกจากนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี (อบต.เทพกระษัตรี) อ.ถลาง ได้มีคำสั่งประกาศปิดสำนักงาน อบต. เป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่  5-6 สิงหาคมนี้ เนื่องจากมีพนักงานงานของ อบต.ฯ ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  และเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อภายในสำนักงานฯ โดยจะเปิดทำการอีกครั้งในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 แต่ในส่วนงานสาธารณูปโภคเกี่ยวกับการดูแลระบบประปา และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ