ปิด รพ.สนามแห่งที่ 2 อย่างเป็นทางการ

ปิด รพ.สนามแห่งที่ 2 อย่างเป็นทางการ หลังส่งผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 รายสุดท้ายกลับบ้านสำเร็จ

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ รพ.สนามแห่งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต อ.เมือง คณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนทีมจิตอาสา ทีมสิงหราชและเหล่าอาสาสมัครได้ร่วมกันส่งผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยโรคโควิด-19 จำนวน 2 รายสุดท้ายออกจาก รพ.สนามกลับที่บ้าน พร้อมกับ รพ.สนามแห่งนี้ได้ปิดตัวลงท่ามกลางอย่างสำเร็จในระดับหนึ่งของการรักษาผู้ป่วยอาการตั้งแต่เขียวถึงเหลือง (ถ้าแดงจะนำส่ง รพ.วชิระหรือ รพ.อื่นๆ) โดยมีการกล่าวขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และรองผผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตทั้ง 3 คน ตลอดจน นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายกเทศมนตรีแต่ละตำบล นายก อบต.ทุกแห่งที่อำนวยความสะดวกให้โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ผ่านพ้นวิกฤติมาได้ จนส่งผู้ป่วยกลับบ้านได้ครบ เช่น การรับผู้ป่วยกลับบ้านจะมีการประสานไปยังเทศบาลตำบลต่างๆให้ช่วยรับผู้ป่วยที่หายแล้วกลับบ้านพักที่อยู่ในเขตเทศบาลนั้นๆ ซึ่งได้รับการตอบรับและบริการจากทุกเทศบาล อาจเร็ว-ช้าบ้างตามหน้างานท่ามกลางรอยยิ้มของผู้ร่วมปิด รพ.สนามแห่งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตอย่างเป็นทางการในครั้งนี้อย่างไรก็ตาม เป็นเวลากว่า 3 เดือน ย้อนไปตั้งแต่ 5 สิงหาคม 2564 ที่โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดทำการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในช่วงการระบาดที่หนักหน่วงที่สุดของภูเก็ต จำนวน 300 เตียงที่เคยคิดว่าเหลือเฟือในช่วงต้น กลับแน่นขนัดและเกือบ “ล้น” มาจนถึงปัจจุบันนี้สถานการณ์โควิด-19ในพื้นที่ภูเก็ตได้คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ต้องขอขอบคุณทีมแพทย์-พยาบาล เจ้าหน้าที่ด่านหน้าทุกท่าน บุคลากรของมหาวิทยาลัย และชาวภูเก็ตที่ร่วมแรงกันต่อสู้กับโควิด-19 อย่างอดทน