“ป่าตองเบย์ฮิลล์” จัดกิจกรรม Happy Kids&Family Charity Sunday

“ป่าตองเบย์ฮิลล์” จัดกิจกรรม Happy Kids&Family Charity Sunday พร้อมมอบทุนการศึกษาและของกำนัลรวมมูลค่าสัปดาห์ละ 30,000 บาทโรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม Happy Kids & Family Charity Sunday ซึ่งทางโรงแรมได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ โดยครั้งนี้ได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆ จำนวน 20 ทุน มูลค่า 20,000 บาท และได้รับเกียรติจากแม่ศรีคำ กี่สิ้น, นายศุภชาติ กิจดำเนิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต, นายษณกิช กี่สิ้น และนายธรรมนูญ สมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตอง เป็นผู้มอบ โอกาสนี้ยังได้มอบอาหารเม็ดให้กับศูนย์พักพิงสัตว์ บ้านป้ากาญและป้าจิตด้วยนายปรีชาวุฒิ กี่สิ้น ผู้บริหารฟิโซน่ากรุ๊ป และโรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรม Happy Kids&Family Charity Sunday นั้น เพื่อให้เด็กๆ ได้มาผ่อนคลายและทำกิจกรรมต่างๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมทั้งยังจะได้รู้จักทักษะสังคมและเพื่อนๆ เพิ่มมากขึ้น เพราะในปัจจุบันพบว่าเด็กๆ จำนวนไม่น้อยที่อยู่กับหน้าจอมือถือหรือคอมพิวเตอร์ ตลอดจนมาลุ้นของรางวัลต่างๆ มากมาย และทุนการศึกษาด้วย เพื่อให้แบ่งเบาภาระของครอบครัวและมีความสุขมากขึ้นซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับที่ดี เพราะนอกจากเด็กๆ ได้สนุกสนานแล้ว ยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัวอีกทางหนึ่ง เพราะการที่มีครอบครับที่อบอุ่นจะทำให้สังคมมีความแข็งแรงแข็งแกร่ง ปัญหาสังคมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะลดน้อยลง แถมได้ของรางวัลติดมือกลับบ้านด้วย ซึ่งในส่วนของฟิโซน่ากรุ๊ป พร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมเหล่านี้เพื่อสร้างสรรค์สังคม ตลอดจนการช่วยเหลือดูแลสัตว์จรจัดต่างๆ ด้วย เพื่อทำสังคมให้น่าอยู่ผ่านกิจกรรมเล็กๆ ในทุกสัปดาห์ฟ