ป่าไม้ภูเก็ตจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

นายสรกฤษณ สิงห์คำ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ภูเก็ต เปิดเผยว่าด้วยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (สาขากระบี่) ได้มอบหมายให้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ภก.2 (ภูเก็ต) ร่วมกับเทศบาลตำบลกะรน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จิตอาสาและประชาชน กำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ บริเวณหาดไม้ง้าวภูเก็ต (หาดฟรีด้อม)เนื่องจากสภาพโดยรอบชายหาดถูกทิ้งร้าง จึงมีขยะจากทะเลและจากนักท่องเที่ยวปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานาน เพื่อเป็นการคืนความสวยงามให้กับชายหาดและคืนสภาพสู่พื้นที่ป่า จึงกำหนดจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อทำความสะอาด จัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลขึ้นเพื่อเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยว และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวด้านความสะอาดและปลอดภัยตามมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.)และของจังหวัดภูเก็ต