ผบช.ภ. 8 มอบ เครื่องอ่านบัตร Smat Card Reader และ โทรศัพท์มือถือ

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8  มอบ เครื่องอ่านบัตร Smat Card Reader จำนวน 51 เครื่อง พร้อมโทรศัพท์มือถือ จำนวน 20 เครื่อง ที่ติดตั้งโปรแกรมไว้เรียบร้อยแล้วให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่คัดกรองบุคคลเข้าออกด่านตรวจท่าฉัตรไชยที่ บริเวณด่านตรวจภูเก็ต (ด่านท่าฉัตรไชย) อ.ถลาง จ.ภูเก็ต พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 ได้ทำพิธีมอบ เครื่องอ่านบัตร Smat Card Reader จำนวน 51 เครื่อง มูลค่า 14,359 บาท พร้อมโทรศัพท์มือถือ จำนวน 20 เครื่อง ที่ติดตั้งโปรแกรมไว้เรียบร้อยแล้วให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่คัดกรองบุคคลเข้าออกด่านตรวจท่าฉัตรไชย โดยมี พล.ต.ต.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ รอง ผบช.ภ.8 รักษาราชการแทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้แทนรับมอบ และมีรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนผู้แทนงานต่างๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ด่านตรวจเข้ากรอง ร่วมด้วยพ.ต.อ.อกนิษฐ ด่านพิทักษ์ศาสน์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายฟื้นฟูการท่องเที่ยว ควบคู่กับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยกำหนดให้จังหวัดภูเก็ต เป็นพื้นที่นำร่องเพื่อการท่องเที่ยว (Phuket Tourism Sandbox)ตั้งแต่วันที่ 1กรกฎาคม 2564 เป็นต้นมานั้น ด่านตรวจภูเก็ต ได้รับมอบหมายภารกิจ มีหน้าที่ตั้งจุดตรวจจุดคัดกรองโรคข้ามจังหวัด เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน ร่วมบูรณาการกำลังในการคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตจากการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำชับให้ทุกหน่วยที่มีหน้าที่ในการตั้งจุดตรวจจุดคัดกรองโรคข้ามจังหวัด นำระบบ Check Point Control มาใช้ที่จุดตรวจ โดยใช้ Application Covid Control ในการตรวจสอบบุคคลที่เดินทางเข้าออกพื้นที่ เพื่อตรวจสอบบุคคลเฝ้าระวัง และตรวจสอบหมายจับโดยใช้งานควบคู่กับเครื่องอ่านบัตร Smart Card Reader ตำรวจภูธรภาค 8 และตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต จึงมอบหมายให้ด่านตรวจภูเก็ตนำระบบดังกล่าวมาใช้ให้มีผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเป็นการยกระดับมาตรการในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทาง มาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตด้วยขณะที่ พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 กล่าวเพิ่มเติมว่า Appication Check Pont  สามารถตรวจหมายจับ ประวัติอาชญากรรมและการก่อร้าย รวมถึงบุคคลฝ้าระวังการติดเชื้อมาใช้ที่ด่านตรวจภูเก็ต เพื่อคัดกรองบุคคลดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดซื้ออุปกรณ์ดังกล่าวด้วยเงินส่วนตัวมามอบให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน ซึ่งประโยชน์จาดเครื่องสแกนดังกล่าว จะเพิ่มความรวดเร็วในการอำนวยความสะดวกฝห้กับประชาชนโยไม่ต้องบันทึกลงสมุดจด สามารถบันทึกผ่านโปรแกรมได้ทันที, สามารถตรวจสอบพบบุคคลที่มีหมายจับ , บุคคลฝ้าระวัง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงบุคคลที่มีประวัติเสี่ยงติดเชื้อทันทีเมื่อเสียบบัตรประชาชนเข้าระบบ, ข้อมูลจะเก็บรวมไว้ฐานข้อมูล Big Data ของตำรวจภูธรภาค 8 ทำให้สามารถวิเคราะห์การปฏิบัติงาน และแนวทางพัฒนาการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้ รวมทั้งยังโปร่งใสและตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นจากนักท่องเที่ยวและประชาชนได้เป็นอย่างดี

Subscribe