ผบ.ตร.เปิด โครงการจิตอาสารักษ์ป่าชายเลนหาดท่าหลาเฉลิมพระเกียรติ

ผบ.ตร.ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการจิตอาสารักษ์ป่าชายเลนหาดท่าหลาเฉลิมพระเกียรติ ในนามของสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมชาวภูเก็ต

ที่ บริเวณหาดท่าหลา หมู่ที่ 2 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในนามของสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สมาคมชาวภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “จิตอาสารักษ์ป่าชายเลนหาดท่าหลาเฉลิมพระเกียรติ” โดยมี นายภพพิสิษฐ สุขะพิสิษฐ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 8 พร้อมด้วย พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 8, นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายกสมาคมชาวภูเก็ต ผู้แทนส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธีจำนวนมาก

ทั้งนี้ โครงการจิตอาสารักษ์ป่าชายเลนหาดท่าหลาเฉลิมพระเกียรติ เป็นการร่วมกันทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเป็นการน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งในตลอดรัชกาลของพระองค์ท่าน ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทุกประการ นำมาซึ่งความสงบสุข ร่มเย็นของอาณาประชาราษฎร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการด้านการพัฒนาประเทศ และสิ่งแวดล้อมอันเป็นที่ประจักษ์ชัดปรากฏแก่สายตาของ พสกนิกร และพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นต่างๆ เหล่านั้น ยังคงตราตรึงอยู่ในดวงใจของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าอย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย ต่อมาในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีปณิธาน สืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของ พระบรมราชชนก อีกทั้งได้ทรงพระราชทานแนวความคิดในเรื่อง จิตอาสาให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าน้อมนำไปยึดถือปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในด้านการรักษาความสามัคคีในหมู่คณะและการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ตามแนวความคิด “จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ”

สำหรับ กิจกรรมโครงการจิตอาสารักษ์ป่าชายเลนหาดท่าหลาเฉลิมพระเกียรติ ในกรณีนี้ มีการปลูกต้นไม้จำนวน 2,500 ต้น เก็บขยะมูลฝอย และการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ร่วมสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่สืบไป