ผวจ.ภูเก็ต สั่งตรวจเข้มร้านจำหน่ายพลุ ดอกไม้เพลิง ประทัด

ผวจ.ภูเก็ต สั่งตรวจเข้มร้านจำหน่ายพลุ ดอกไม้เพลิง ประทัดพร้อมเน้นย้ำต้องปฎิบัติตามกฎหมาย

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายไพโรจน์ ศรีละมุล นายอำเภอเมืองภูเก็ต ได้มอบหมายให้ นายฐิติชัย เสียมเหล็ก นาย ยงยุทธ ด้วงหวัง ปลัดอำเภอพร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองภูเก็ต ที่ 1 (อส.) ออกตรวจโกดังเก็บพลุ ดอกไม้เพลิง และประทัด ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จำนวน 11 ร้าน

ทั้งนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้กำชับ ผู้ประกอบการให้ระมัดระวังในการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง ระบบป้องกันอัคคีภัยของสถานที่เก็บรักษา ระมัดระวังในการขนย้าย และการนำไปใช้ โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ ที่สำคัญได้เน้นย้ำให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

Subscribe