ผอ.ททท.ภูเก็ต เผยการตั้งเป้าจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ปี 2566 อยู่ที่ 12 ล้านคน

ผอ.ททท.ภูเก็ต เผยการตั้งเป้าจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ปี 2566 อยู่ที่ 12 ล้านคน จากยอดการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน ปี 2565 ช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม 2565 มีประมาณ 9.2 ล้านคน

นางสาวนันทาศิริ รณศิริ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ตั้งเป้าจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ช่วงปี 2566 อยู่ที่ 23 ล้านคน ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตตั้งไว้ที่ 12 ล้านคน เทียบเท่ากับช่วงก่อนโควิด-19 โดยในปี 2565 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม 2565 จังหวัดภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอยู่ที่ 9,260,657 คน เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยู่ที่ ร้อยละ 46.4 และนักท่องเที่ยวชาวไทย ร้อยละ 53.6 มีอัตราการเข้าพักอยู่ที่ร้อยละ 42.58

ทั้งนี้ จากการเก็บข้อมูลนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต 10 อันดับแรก ในปี 2565 ประกอบด้วย รัสเซีย, อินเดีย, ออสเตรเลีย, อังกฤษ, สิงคโปร์, เยอรมัน, มาเลเซีย, คาซัคสถาน, สหรัฐอเมริกา และอิสราเอล ตามลำดับ ทำให้มีการสร้างรายได้หมุนเวียนสูงถึง 230,389.44 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยู่ที่ร้อยละ 74.4 และรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย ร้อยละ 25.6

อย่างไรก็ตาม คาดว่าในช่วงซัมเมอร์ ปี 2566 จะมีนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอล เดินทางเข้ามาเพิ่มมากขึ้น ทั้งนักท่องเที่ยวกลุ่มเดิมและนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ ซึ่งจังหวัดภูเก็ตมีความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว ด้วยกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอด 365 วัน ตามโครงการ “365 วัน มหัศจรรย์เมืองไทย เที่ยวได้ทุกวัน”