ผู้ตรวจการแผ่นดินจัดกิจกรรม “ถึงห่างแต่ยังห่วง : ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งความห่วงใยต้านภัยโควิด-19”

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต รองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย พันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายอดิศร ร่มสนธิ์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (Ombudsman Social Responsibility) “ถึงห่างแต่ยังห่วง : ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งความห่วงใยต้านภัยโควิด-19” พร้อมมอบสเปรย์แอลกอฮอล์และทิชชู่เปียกแอลกอฮอล์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกว่า 2,000 ชิ้น ให้กับ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พลเรือตรี กนกพล พิมพ์ทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัดภูเก็ต และนายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เพื่อส่งต่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสถานพยาบาลรองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยว่า ตั้งแต่ที่บ้านเมืองของเราต้องเผชิญกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดภูเก็ตได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจอย่างรุนแรง เนื่องจากธุรกิจการท่องเที่ยวต้องหยุดชะงักลง กระทั่งขณะนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยกำลังคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นและได้เปิดประเทศอย่างเป็นทางการแล้ว โดยจังหวัดภูเก็ตเป็นหนึ่งในจังหวัดสำคัญนำร่องฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่ง ในวันนี้หลังคลายมาตรการต่าง ๆ แล้ว จึงเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ลงพื้นที่มาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่างเป็นทางการอีกครั้ง นำสเปรย์แอลกอฮอล์และทิชชู่เปียกแอลกอฮอล์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมามอบให้กับนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และคณะ เพื่อส่งต่อให้ยังบุคลากรทางการแพทย์และผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสถานพยาบาล พร้อมกับพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลการบริหารจัดการและสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในปัจจุบันของจังหวัดภูเก็ต อีกทั้งบรรยายพิเศษเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินแก่หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 120 คน ทั้งนี้ เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังสนับสนุน ช่วยเหลือ และร่วมแสดงความห่วงใยแก่พี่น้องประชาชน บุคลากรทางการแพทย์และด่านหน้าทั้งหลาย ตลอดจนหน่วยราชการทุกภาคส่วน และพร้อมจะสนับสนุนในทุกด้านเพื่อให้การบริหารจัดการของภาครัฐมีประสิทธิภาพ นำพาพี่น้องประชาชนก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกันอย่างรวดเร็วรองศาสตราจารย์อิสสรีย์ กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมา ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนและให้ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการต่าง ๆ ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งยังจัดกิจกรรม “ถึงห่างแต่ยังห่วง” มาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 แล้ว โดย 5 ครั้งที่ผ่านมา ได้จัดทำหน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค (Face Shield) จำนวน 2,020 ชิ้น มอบให้กรมอนามัยเพื่อส่งต่อบุคลากรทางการแพทย์, ส่งหน้ากากอนามัยแบบผ้าและสเปรย์แอลกอฮอล์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมกว่า 17,000 ชุด ให้กับผู้ที่เคยยื่นเรื่องร้องเรียนมายังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและกลุ่มผู้ประกอบการในตลาดในสังกัดกรุงเทพมหานครกว่า 13 แห่ง, ส่งมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 1,000 ชิ้น และสเปรย์แอลกอฮอล์ จำนวน 2,100 ชิ้น ให้กับมูลนิธิไทยพีบีเอส เพื่อส่งต่อไปยังพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ, จัดส่งอาหารปรุงสุก จำนวน 1,500 ชุด หน้ากากอนามัยแบบผ้าและสเปรย์แอลกอฮอล์ จำนวน 1,500 ชุด และชุด PPE จำนวน 220 ชุด ให้กับ สปสช. เพื่อส่งต่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนผู้เข้ารับบริการใน 4 จุดตรวจคัดกรองโควิด-19 และส่งมอบทิชชู่เปียกและสเปรย์แอลกอฮอล์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสถานพยาบาลและโรงพยาบาลสนามของโรงงานในจังหวัดสมุทรสาครทั้งนี้หลังจากที่มอบของเสร็จก็มีประชาชนมาร้องเรียนขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาตรวจสอบกรณีการสร้างคูระบายน้ำของเทศบาลตำบลเทพกระษัตรีภูเก็ต บริเวณหมู่บ้านพฤกษาวิลล์ ทำให้ปิดกั้นทางน้ำ เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง ชุมชนข้างเคียงเดือดร้อนซึ่งทางผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่องและจะได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงติอไป

Subscribe